Lokala IT-lösningar på global grund
2012-02-14

I en ny bok från IT-konsultföretaget Sogeti synliggörs effekterna av den nuvarande mobila revolutionen. Slutsatsen av de tio app-effekter som presenteras i boken The App Effect är tydlig; Det sociala kapitalet tar över. Den stora framgången kring smarta telefoner, plattor och app stores har stor påverkan på vårt informationssamhälle. Under 2011 exploderade antalet internetanvändare till 2,1 miljarder , och i år kommer antalet smarta telefoner och plattor att överstiga antalet persondatorer. Dessutom har många av oss tillgång dygnet runt till det som kan kallas vårt sjätte sinne; de personliga apparna. Sogetis trend- och forskningsinstitut VINT har kartlagt konsekvenserna av denna nya post-PC-era för individen, företag och samhället. Man förutspår att vi alla, senast 2020, kommer att vara beroende av appar och att företag och organisationer därför behöver transformeras till att bli ”sociala företag”.

Stockholm, Sverige/Paris, Frankrike, 14 februari 2012 – Denna sextonde Sogeti-/VINT-publikation presenterar tio konkreta så kallade app-effekter som både förstärker varandra och individer, intressegrupper och organisationer, långt bortom webb 2.0. Detta kommer att resultera i kulturkrockar som utmanar traditionella system och företag genom två viktiga trender. Först och främst kommer det massiva användandet av sociala media att tvinga företag att ge sig in i en aktiv dialog med individer och samtidigt pressas man att vara fullständigt transparent på grund av subkulturer inom sociala nätverk såsom WikiLeaks, Anonymous och andra ”hacktivister”.

Boken The App Effect behandlar tio app-effekter:

1. Utsuddande av branscher; det entusiastiska skapandet och användandet av appar intensifierar innovation och tjänster över de traditionella branschgränserna.

2. Direktrespons ökar; företag måste vara mer på tå och ge svar direkt eftersom mobila enheter och appar alltid finns till hands.

3. Större makt till digitala subkulturer; på grund av tillgängligheten till sociala medie-appar är alla konsumenter digitalt kunniga och har dygnet runt full kontroll över kommunikationsvägar och koordinationsmöjligheter som snabbt kan nå och påverka många.

4. Attacker av motkulturer; den militanta ansatsen från hackitivister som WikiLeaks och Anonymous tvingar företag till fullständig transparens.

5. Mjukvara som gadgets; den enorma framväxten och populariteten av enkla och funktionella app-media och app-verktyg intensifierar vårt digitala beteende.

6. Användande av information via sinnesintryck; appar, fyllda med sinnesintryck, förser oss med ett sjätte sinne.

7. Aldrig tidigare skådat beroende; människor vill ha tillgång till information. Detta skapar enorma möjligheter för de företag och organisationer som kan bemöta denna trend på ett effektivt sätt.

8. Intimitet; relationer mellan människor och företag blir allt mer personlig, inklusive tillhörande känslor. Både business-to-consumer och business-to- business-tjänster kommer i grunden att behöva vara person till person.

9. App-mani; kunskap i din ficka kommer att bli ett nödvändigt attribut. Människor kommer att vara fullständigt beroende av sina allvetande mobila enheter som sina externa underrättelsekällor.

10. Överbelastning; vi är i starkt behov av avancerade filter för att kunna behålla kontrollen över den informationstsunami som våra mobila enheter och appar genererar som tillägg till informationen på webben.

App-beroende i efter-PC-eran
Enligt The Brookings Institution  kommer smarta telefoner att överstiga antalet PC:ar i år. Användandet av smarta telefoner växer för närvarande tre gånger snabbare än personliga datorer. Det svenska analytikerföretaget Berg Insight  föreutspådde nyligen att 98 miljarder appar kommer att laddas ner fram till 2015.

“Vi är på tröskeln av vad vi kallar efter-PC-eran där konsumenter blir allt mer fixerade på sin digitala livsstil och kommer att vara mobilberoende världen över år 2020. Detta kommer att ge företag stora möjligheter i den nya ekonomin”, säger den svenske mobilexperten Andreas Sjöström, en av personerna inom Sogetis trend- och forskningsinstitut VINT samt medförfattare till boken The App Effect tillsammans med  Jaap Bloem, Sander Duivestein och Menno van Doorn.

Det sociala kapitalet tar över
Kommunikationsbarriärer håller på att lösas upp vilket minskar avståndet mellan individer och företag. Vi bär på den självorganiserande makten som mobila sociala media tillför i våra fickor, dygnet runt. Detta öppnar upp nya perspektiv för företag som förstår att den så kallade app-effekten handlar mindre om att bygga appar och mer om att bygga uppriktiga, ärliga och äkta relationer. Enligt The App Effect behöver företag och organisationer förändras och bli mycket mer sociala. Författarna backar upp detta påstående med exempel som bland annat inkluderar ett socialt bankväsende, framväxten av mer socialt inriktad och personlig sjukvård samt en likartad utveckling inom energisektorn med system för hemma- och närområdesbruk där konsumenten exempelvis enkelt kan ha kontroll över sin energiförbrukning och genast bli informerade om eventuella elavbrott. Denna app-effekt driver på företags och organisationers arbete med att anpassa sig till önskemål och behov från subkulturer och motkulturer och får dem att röra sig mot en ny digital arena – en sfär som öppnar upp till nya ekonomiska partnerskap och en plats för att bygga nytt socialt kapital.

En global undersökning
The App Effect är ett resultat av Sogetis trend- och forskningsinstitut VINT omfattande globala forskning samt intervjuer med forskare, beteendeexperter och representanter från flera företag och organisationer. Mer information om hur boken togs fram finns på www.theappeffect.org. Där kan också boken laddas ner till kostnaden av en tweet. Under senare år har VINT (www.sogeti.com/vint) forskat kring de sociala effekterna av internet. Tidigare publikationer inkluderar bland annat Open for Business (2006), Me the Media (2008) och Don’t be Evil (2010). 

 

 1. According to the web monitoring company Pingdom -
http://royal.pingdom.com/2012/01/17/internet-2011-in-numbers/
2. http://www.brookings.edu/papers/2011/1208_mobile_broadband_west.aspx
3.  http://www.bgr.com/2011/10/07/berg-mobile-app-downloads-to-grow-57-annually-98-billion-in-2015/

 
About Sogeti
Sogeti is a leading provider of professional technology services, specializing in Application Management, Infrastructure Management, High-Tech Engineering and Testing. Working closely with its clients, Sogeti enables them to leverage technological innovation and achieve maximum results. Sogeti brings together more than 20,000 professionals in 15 countries and is present in over 100 locations in Europe, the US and India. Sogeti is a wholly-owned subsidiary of Cap Gemini S.A., listed on the Paris Stock Exchange.

Bookmark and Share

Kontaktpersoner

Therese Sinter,
Kommunikationsdirektör, Sogeti Group
070-361 46 21, therese.sinter@sogeti.com

Andreas Sjöström
,
medförfattare till The App Effect, Sogeti
070-609 85 13, andreas.sjostrom@sogeti.com

Sander Duivestein
,
medförfattare till The App Effect, Sogeti
+31 6 25 02 60 20, sander.a.duivestein@sogeti.com

Jaap Bloem
,
medförfattare till The App Effect, Sogeti
+31 6 22 90 18 41, jaap.bloem@sogeti.com

Ladda ner den idag!


Du finner den i flera olika digitala format på:
www.theappeffect.org