Lokala IT-lösningar på global grund
2012-02-24

IT-lösningen VIS-Vård, framtagen inom Norrbottens läns landsting i samarbete med IT-konsultföretaget Sogeti, fortsätter att vinna priser. Efter att tidigare ha tagit hem Vitalis-stipendiet har nu lösningen även prisats vid HIMSS Conference & Exhibition, ett globalt evenemang för hälso- och sjukvårdsektorn som äger rum just nu i Las Vegas.

120224, Las Vegas, USA – När MSHUG Innovation Awards 2012 delades ut på den årliga HIMSS-konferensen igår kväll vann en svensk lösning i kategorin Health Information Management. Den vinnande lösningen tillhör Norrbottens läns landsting (NLL) och går under namnet VIS-Vård. VIS-Vård är ett verksamhetsstöd som tillgängliggör kvalitetssäkrad vårdrelaterad information för patientens resa genom vården. Tillämpningen håller på att införas inom hela NLL:s verksamhet. Tanken bakom VIS-Vård är att lösningen ska uppmuntra verksamheten att bidra med information relaterad till diagnos och åtgärd – och utgör stommen till en lärande organisation.

– Ytterst handlar detta om att förbättra patientsäkerheten, men det handlar också om personalens tillit till befintlig dokumentation och de konsekvenser som uppstår när brister förekommer, säger Anna-Greta Brodin och Per Pohjanen som är initiativtagarna bakom VIS-Vård på NLL.

Motiveringen till priset löd:

– Våra 2012 Microsoft HUG Innovation Awards synliggör organisationer inom vård- och hälsosektorn som använder teknik för att förbättra patientvård, sänka kostnader, strömlinjeforma verksamhetsprocesser och möjliggör välgrundade beslut, säger Steve Aylward, general manager för U.S. Commercial Health and Life Science på Microsoft. Vinnarna har på ett mycket tydligt sätt demonstrerat hur innovativa IT-lösningar kan förbättra processer inom verksamhet och kliniker samt positivt inverka på den vård man erbjuder sina patienter.

– Jag är mycket stolt över att vi fått detta pris. Det visar att vi är på rätt väg vad gäller vårt ständigt pågående arbete med att kvalitetssäkra vården och dess rutiner. Att vi tillsammans med leverantören Sogeti fått detta pris är ett resultat av ett gott samarbete mellan verksamhet och teknikexpertis, säger Mats Brännström, chef för hälso- och sjukvårdsdivisionerna inom NLL.

Lösningen är framtagen i nära samarbete med Sogeti som tagit fram en portallösning för VIS-Vård baserad på Microsoft-plattformen SharePoint Server 2010.

En lösning – två portaler
VIS-Vård består av två huvudfunktioner. Den första är en redaktörsportal. I portalen producerar, granskar och godkänner verksamheten de vårdrutiner som ska göras tillgänglig för personalen. Där finns funktioner för sök, samarbete, versionshantering och arbetsflöden. All information i lösningen taggas med metadata bland annat baserade på internationella kodregister som ICD10.

Den andra huvudfunktionen är en konsumentportal. Här finns ett antal verktyg för att stötta vårdpersonalen i deras dagliga arbete. Där kan de utifrån exempelvis en diagnos få fram kvalitetssäkrade vårdrutiner, nyheter på intranätet samt kontaktpersoner som har expertis inom just detta område. Detta möjliggörs med hjälp av en kraftfull sökmotor och funktioner som filtrering, personsök och bästa val (liknande sponsrade länkar). Här finns även sidor där samlad kunskap kring en diagnos eller åtgärd visas. På dessa sidor får konsumenten tillgång till de godkända vårdrutinerna, länkar och interna blogginlägg.
 


Om Sogeti Sverige AB
Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår heltäckande tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialist-tjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, testning, systemförvaltning samt Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka 20 000 medarbetare i 15 länder. Av dessa arbetar cirka 1 100 konsulter vid företagets 22 svenska kontor.

Bookmark and Share

Kontaktpersoner 

För mer information kontakta:

Mats Brännström, chef för hälso- och sjukvårdsdivisionerna, NLL
Tel: 070-595 45 61
E-post: mats.brannstrom@nll.se

Anna-Greta Brodin, länschef, NLL
Tel: 070-347 80 83
E-post: anna-greta.brodin@nll.se

Per Pohjanen, överläkare, NLL
Tel: 070-681 90 82
E-post: per.pohjanen@nll.se

Berit Vonstad, verksamhetsansvarig, Sogeti Luleå
Tel: 070-655 77 11
E-post: berit.vonstad@sogeti.se

Therese Sinter, kommunikationsdirektör, Sogeti Group
Tel: 070-361 46 21 
E-post: therese.sinter@sogeti.com

Vill du veta mer?

Läs mer om den prisvinnande lösningen på:
www.sogeti.se/refnll

Läs mer om MS HUG på:
http://mshug.org

Läs mer om HIMSS på:
www.himssconference.org 

Läs mer om Norrbottens läns landsting på:
www.nll.se