Lokala IT-lösningar på global grund

Välkommen till Sogeti i Helsingborg

Sogeti är ett konsultföretag som levererar högkvalitativa IT-tjänster på den lokala marknaden. Bolaget arbetar nära lokala beslutsfattare och erbjuder sina kunder en kombination av bred teknisk kunskap och spetskompetens på IT-området.

Tjänster
Sogeti levererar IT-tjänster i nära samarbete med kunderna. Tjänsteportföljen utgörs av lokala IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklingsprojekt, systemförvaltning, samt drift och utveckling av kundernas infrastruktur. Med hänsyn till den lokala kundstrukturen har de olika Sogetikontoren även ett utökat fokus på vissa tjänster. I Helsingborg fokuserar vi på följande tjänster:


Nationella center

Läs mer om våra center i region Syd:

Branschkunskap
Sogeti har en omfattande verksamhetskunskap inom många olika branscher. I Helsingborg är vi specialiserade inom följande branscher:

  • Transport/Logistik
  • Konsumentprodukter


Konsultkompetenser
Inom Sogeti finns en kombination av bred teknisk kunskap och spetskompetens på IT-området. Genom att satsa på certifieringar garanterar vi att våra kunder får leveranser av hög kvalitet. I Helsingborg är en stor del av våra konsulter certifierade inom Microsoft, WebMethods, Java, projektledning, samt inom Rationals metoder och verktyg. I Helsingborg är vi i dagsläget ett 60-tal konsulter.

Kontaktpersoner

 


Kontorsansvarig Helsingborg
Jonas Karlsson


Team Integration
Elisabeth Paulsson


Team Online
Patrik Eriksson


Team Test och Kvalitet
Niclas Strandeus

Sogeti i Helsingborg

Postadress:
Box 604, 251 06 Helsingborg

Besöksadress:
Järnvägsgatan 14
251 06 Helsingborg

Vxl: 08 536 820 00
Fax: 042 12 17 01

Karta och vägbeskrivning