Lokala IT-lösningar på global grund

Business Intelligence - ökad insikt för bättre beslut

Vet ni vilken effekt och påverkan era aktiviteter och åtgärder verkligen får på er verksamhet? Har ni investerat dyra pengar i en BI-lösning ni inte använder fullt ut? Kan ni lita på den information ni får ut och fattar ni beslut på rätt grunder?

Sogeti hjälper ditt företag att komma igång med Business Intelligence, BI. Sogeti har en bred och lång erfarenhet av Business Intelligence och har i dagsläget cirka 140 konsulter inom området. Vi har belönats med flera utmärkelser för våra lösningar, bland annat har vi tilldelats Microsoft .Net Award två gånger.

Så vad kan Business Intelligence göra för din verksamhet? Att ha kontroll på, följa upp och visualisera relevant data för hela eller delar av organisationen stärker er konkurrenskraft.

Exempel på frågor inom fyra olika områden som era BI-lösningar skulle kunna svara på.

 

Få en inblick i vår BI-expertis - Se filmen "BI - Changing the game"

 

Flytta IT-fokuset till verksamheten

Med hjälp av Sogeti BI Framework har vi stöd och metoder för alla faserna. Ni väljer de delar ni hanterar själva samt vilka delar ni vill ha hjälp med. Företagets mål blir tydliga och konkreta samt översatta till prioriterade krav i relation till informationens tillgänglighet. Att dela upp det totala informationskravet i mindre delar gör projektet enklare och mer hanterbart. Att omgående ta varje färdig projektsprint i produktion efter avslutad utveckling innebär att resultaten snabbt blir synliga och gör det enklare att dela erfarenheter av nyttan med den nya lösningen. Sogeti hjälper er att flytta IT-fokuset till verksamheten.

Lösningen

En typisk BI-lösning består ofta av datalager (eller Data Warehouse), en laddningsprocess (kallad ETL-process), analyskuber, rapporter samt en webbportal. Syftet med Business Intelligence är att omvandla data från ett eller flera system som är strukturerade för att hantera olika transaktioner i verksamheten (på ett så snabbt och säkert sätt som möjligt), till ett system som är strukturerat för att vara snabbt, enkelt och flexibelt vid presentation och analys av data.

Sogeti har valt att indela Business Intelligence i fyra områden som vi hjälper våra kunder inom: Data Warehouse, Performance Management, Information Management och Budgetering/Planering. Här finner du en längre beskrivning av en BI-lösning med illustrationer

Ta dina första BI-steg med oss

Sogeti kan både teori och teknik och är därför den rätte partnern för att hjälpa er komma igång eller komma vidare med er BI-satsning. Vi kan hjälpa er med allt ifrån behovsanalys av er verksamhet och mognadsgrad, till att arbeta fram själva strategin för införande av både metoder och teknik. Sogeti hjälper dagligen kunder över hela Sverige och världen med att införa Business Intelligence-lösningar.

För att hjälpa er att komma igång har vi skapat fyra steg som stöttar er BI-resa.

 1. BI Ready
 2. BI NEXT
 3. BI KickStart
 4. BI-center

Läs mer om de fyra stegen till BI här.

Från ax till limpa

Vi har alla de experter som krävs för att genomföra ett BI-projekt från ax till limpa:

 • BI-strateger
 • Affärsutvecklare
 • Projektledare
 • Förändringsledare
 • Workshopledare
 • Verksamhetsanalytiker
 • BI-arkitekter
 • BI-specialister
 • Datawarehouse-arkitekter och -experter
 • Testledare och testare

Varför Sogeti?

Många säger att de kan BI, men få kan sätta BI in det i ett större sammanhang. En BI-lösning idag är något som berör alla system och alla avdelningar på företaget. Leverans av BI sker oftast genom företagets Intranät och ingår i företags totala informationshanteringsstrategi. Sogeti kan både Information Management och Performance Management (verksamhetsstyrning) och kan därför hjälpa ditt företag att göra rätt från början.

Sogeti finns på 21 orter runt om i landet. Det innebär att det alltid är nära till ett Sogetikontor. Vi mäter dessutom alltid kundnöjdheten inför och efter våra uppdrag för att säkerställa att du blir nöjd med våra tjänster. Mer information om vår höga kundnöjdhet finner du på www.sogeti.se/otace.
 

 

Nytt BI-nyhetsbrev ute nu!
Läs om det senaste inom BI här>>

Vill du veta mera?

Ditt lokala Sogetikontor kan förse dig med mer information om Sogeti, våra Business Intelligence-tjänster samt vårt övriga tjänsteutbud.

Du kan även vända dig till:


Jonas Gummesson
Nationellt BI-ansvarig
tel. 070-278 79 68

Gå med i vårt BI Round Table

Vi har regelbundna BI-träffar för kunder inom hälso- och sjukvårdssektorn.
Läs mer här.

Våra tjänster

4 steg till BI
BI Ready
BI NEXT
BI KickStart
BI-center
Datawarehousing
Information Management
Performance Management
Sogeti BI Service Center


 

Referenser

Vi har arbetat med över 100 företag bara i Sverige inom BI.

Referensexempel

Frågor som din BI-lösning kan svara på

Exempel på frågor kring produktion, kund, försäljning och marknad.

Läs mer här.

Att ladda ner

Du kan enkelt ladda ner tjänsteblad i PDF-format kring våra BI-tjänster.

Till tjänstebladsförrådet

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i intresseformuläret så kommer vi till dig och berättar mer om vår BI-kompetens och övriga tjänsteutbud.