JOBB
DNA

Vårt erbjudande

Människor utgör hjärtat och hjärnan i vår organisation. Våra grundläggande värderingar bygger på öppenhet, ärlighet, respekt och förtroende för individen. Vi tycker det är viktigt att uppmuntra, vidareutveckla och belöna våra medarbetare. Det är en förutsättning för att lyckas.

Vi kan erbjuda dig:

Betydelsefulla och utvecklande uppdrag

 • idéer och entreprenörskap uppmuntras
 • kvalitet i allt vi gör är centralt
 • bra samarbete och ledarskap genom gott föredöme värderas högt
 • uppdrag i stora och små företag
 • kompetensutveckling i praktik och teori

Konkurrenskraftiga löner och goda anställningsvillkor

 • individuella och marknadsanpassade löner
 • resultat-, certifierings- samt rekryteringsbonus
 • förmånlig policy i samband med föräldraledighet
 • förmånliga pensionsvillkor och attraktiva försäkringspaket
 • målmedveten satsning på kompetensutveckling och personlig utveckling genom utvecklings- och utbildningsaktiviteter internt och externt

todo todo
Kontaktperson
 • Pernilla Wranéus
  Pernilla Wranéus
  HR-direktör, Sogeti Sverige
  08-53 68 32 76