BUSINESS INTELLIGENCE - BIM

Vi kallar vår helhetssyn på BI för Business Information Management (BIM), eller Informationshantering på svenska, det är ett område som alltid varit viktigt för företag och organisationer och i takt med att data konsolideras och integreras allt mer har området allt tydligare blivit en vital viktig del för de flesta verksamheter. Med den omvälvande utvecklingen av den digitala uppkopplade världen de senaste åren har området alltmer övergått till att bli en kritisk framgångsfaktor för de flesta verksamheter. 

Med BIM avses följande områden:

Var och ett av dessa områden är viktiga och har ett stort värde för verksamheter. Många företag hanterar dom separat, i en del fall med lokal framgång. Men, I ett större perspektiv hänger det sällan ihop. Inom Sogeti är vi övertygade om att en sammantagen hantering av alla informationshanteringsområden är nödvändigt framåt, och en kritisk framgångsfaktor.

Det sammantagna perspektivet kallar vi ONE. För att lyckas måste man sträva mot en arkitektur, en organisation, en sanning och en plattform. Det kan tyckas lite tekniskt för en del, men om verksamheter ska få det stöd som kommer att krävas framöver måste alla faktorer som skapar komplexitet och tröghet elimineras.

Det enklaste sättet att realisera ONE är att etablera ett informationshanteringscenter, något vi kallar Business Information Service Center. 

Våra lösningar
Några av våra referenser
KONTAKTPERSONER
 • Joakim Wahlqvist
  Joakim Wahlqvist
  Nationell driver, BI & Analytics
  +46 703 451 801
 • per.bjorkegren
  Per Björkegren
  CIO
  070-214 63 18