Basic BI - Reports & Dashboards

Basic BI handlar om att etablera datalager och datamarts utifrån de krav och behov det finns från verksamheten. Oftast är kraven baserat på nyckeltal som används för att följa upp och styra verksamheten. Perspektiven kan också variera. Det kan vara ett helt företag, en del av ett företag eller en förlängning av ett affärssystem.

Data samlas in från olika system till ett strukturerat datalager och transformeras sedan till datamarts som kan ses som lokala datalager för olika behovsgrupperingar. För att använda det insamlade datat kan olika verktyg användas. Utdatat kan visas i olika form. Det vanligaste är kuber (OLAP), listrapporter via skärm eller utskrift och dashboards (instrumentpaneler).Traditionell Business Intelligence bygger på att gamla data samlas in och analyseras.

Så vad kan BI göra för din verksamhet? Att ha kontroll på, följa upp och visualisera relevant data för hela eller delar av organisationen stärker er konkurrenskraft.

Ta dina första BI-steg med oss

Vi kan både teori och teknik och är därför den rätte partnern för att hjälpa er komma igång eller komma vidare med er BI-satsning. Vi kan hjälpa er med allt ifrån behovsanalys av er verksamhet och mognadsgrad, till att arbeta fram själva strategin för införande av både metoder och teknik. Vi på Sogeti hjälper dagligen kunder över hela Sverige och världen med att införa Business Intelligence-lösningar.

Våra tjänster:

BI NEXT
Framtagande av en roadmap för BI baserat på vår mognadsmodell.

BI WORKSHOP
En heldags workshop för att gemensamt identifiera behov, definiera scope och bestämma en plan framåt.

BI KICKSTART
Ett tvåveckors pilotprojekt som syftar till att ta fram en första BI-lösning för att visa på nyttan, kraften och arbetssättet, och för att komma igång helt enkelt.

Våra tjänster
Några av våra referenser
KONTAKTPERSONER
 • Joakim Wahlqvist
  Joakim Wahlqvist
  Nationell driver, BI & Analytics
  +46 703 451 801
 • per.bjorkegren
  Per Björkegren
  CIO
  070-214 63 18
 • Jonas Gummesson
  Jonas Gummesson
  BI-expert
  070-278 79 68
 • Tomas Jussing
  Tomas Jussing
  BI-arkitekt
  070-340 30 16
TWITTER