LÖSNING
BI & ANALYTICS

Advanced Analytics & Big Data

Advanced Analytics är den hetaste trenden inom informationshanterings och sammankopplas oftast med Big Data. Trenden kommer av att allt mer data finns tillgängligt för analys och att stor datorkapacitet finns tillgängligt till ett lågt pris. Verktygen för avancerad analys har också förbättrats avsevärt de senaste åren. Våra lösningar kombinerar sektorkunskap, implementationsexpertis och leveransmodeller.

Advanced Analytics & Big Data skiljer sig från traditionell Business Intelligence genom att det bygger på matematiska algoritmer istället för dimensioner och statiska nyckeltal. Det är en gruppering av analytiska tekniker som används för att förutsäga framtida utfall. Avancerad analys omfattar följande huvudområden:

 • Prediktiv analys. Vad kommer att hända härnäst, om våra kunder fortsätter att köpa eftersom de har i det förflutna? Vad är sannolikt att hända med vår försäljning, om de nuvarande trenderna fortsätter?

 • Simulering. Tänk om vi introducerar en ny produkt på marknaden, hur är våra konkurrenter sannolikt att reagera? Tänk om vi ändrar vår prisstrategi, hur kommer som påverkar vår kundlojalitet och marknadspenetration?

 • Optimering. Hur kan vi uppnå bästa lastplan för en lastbil? Vilka är de bästa drogen forskningsprojekt att investera i att maximera våra vinster, minimera vår kassautflödet under de kommande 24 månaderna och sammanfaller med våra löper läkemedelspatent? 

 • Master data. Detta har en viktig roll inom Advanced analytics. Det är ju inte så att de avancerade verktygen kan trolla och bara förstå alla datakällor av sig själv. För att kunna förstå datat och sätta det i en struktur och sammanhang krävs en referens. Denna referens är masterdata. 

Avancerad analys bygger på matematiska principer och började som beskrivande statistik för att se vad som hänt i det förflutna och använda detta i ett reaktivt korrigerande arbetssätt. Med Avancerad analys kan du förutse möjliga framtida utfall och antingen dra nytta av dem eller genomföra justeringar för att påverka framtiden.

Det här kan vi erbjuda

Big Data strategic roadmap
Du får en tydlig väg framåt och support för nya Big Data-teknologier och -ramverk

Analytics-as-a-Service
Ett kostnadseffektivt och smart sätt att prova på och utvärdera vilken typ av mervärde som Big Data kan leverera för  din verksamhet. Du får en förståelse för hur du kan använda strukturerad, semi-strukturerad och ostruktrurerad data innanför och utanför din verksamhet genom en mindre implementation, antingen onsite eller offsite.

Predictive Maintenance
Addera på advanced analytics för att effektivisera din underhållsverksamhet ytterligare.

Big Data - ramverk för användarfall
Med denna tjänst kan du använda tidigare svårbearbetad data för att skapa nya insikter och sedan kunna ta välgrundade beslut om nya kanaler, produkter och kunder.

Big Data-arkitektur vs befintliga Data Warehouse- och BI-lösningar
Vi ger dig möjlighet att använda och hantera stora datamängder på ett smart och kostnadseffektivt sätt samtidigt som vi definierar hur Big Data kommer att vara en viktig del i ditt befintliga DW-/BI-program. Vi synliggör vilka steg du behöver ta framåt för att bygga en bra och framtidssäker Big Data-/DW-BI-arkitektur.

Internet of Things-implementation
Letar du efter en IoT-partner, då kan du inte leta längre. Vi är en one-stop shop kring hårdvara, simuleringar, test av inbyggda system och den Big Data-expertis du behöver för att lyckas med din implementation.

Implementation av Hadoop-teknologi
Ligg steget före konkurrenterna med en implementation av en Big Data-stack som minskar dina kostnader för lagring och hantering av data samtidigt som du är förberedd för att kombinera olika datakällor och kunna agera på nyvunna insikter.

Business Analytics
När du vill göra avancerade affärsanalyser har du även tillgång till vårt globala Data Scientist & Statistics Lab.

todo todo
KONTAKTPERSONer
 • per.bjorkegren
  Per Björkegren
  CIO
  070-214 63 18