LÖSNING
IOT

Internet of Things

Nya möjligheter när saker kommunicerar.

Möjligheterna med internet accelererar när vi nu kliver in i nästa fas i internets utveckling – the Internet of Things (IoT). När allt bli uppkopplat skapas nya spännande tjänster och möjligheter till avancerat affärsstöd. När våra saker kan kommunicera och ta beslut kopplat till historisk, aktuell och prognostiserad data kan vi bygga smarta och kostnadseffektiva IT-lösningar. Mycket utav det som var science fiction igår är möjligt idag med ny teknik – uppkopplade saker. Tryckt elektronik på papper, uppkopplade saker – allt från glasögon till maskiner - och avancerad maskin till maskin kommunikation utvecklar vi för redan idag.

Under de kommande åren kommer tusentals nya typer av uppkopplade ting att dyka upp och skapa miljarder av nya kopplingar till internet. Möjligheterna kommer att påverka alla företag, inom alla sektorer. Vi har många års erfarenhet av maskin-till-maskin-lösningar och eftersom detta har många liknelser med den nya IoT-markanden är du i trygga händer när du tar dina nästa steg på din digitala resa.

Vi kan stötta dig med:

 • Internet of Things-strategier
 • Innovation Portfolio Management
 • Lösningsdesign och leverans ovanpå bärbara teknologier som exempelvis glasögon, armband, klockor och kläder
 • Maskin-till-maskin-lösningar inom tillverkning och underhåll
 • Snabb framtagning av koncept- och designprototyper

Hämta inspiration

Vi tycker att Internet of Things är så banbrytande och spännande att vi forskar på området. Vårt globala trendlabb VINT delar med sig av senaste nytt inom IoT i en serie av fyra läsvärda rapporter:

1/4 "Things - Interet of Business Opportunities"
2/4 "Emphatic things - Intimate computing from wearables to biohacking"
3/4 "The Fourth Industrial Revolution - Things build a bridge between OT and IT"
4/4 “SMACT and the City – New Technologies in Urban Environments”

Det vi är nyfikna och duktiga på dyker vi ner i och skriver både rapporter och böcker om. Du hittar dem i vår globala bokhandel online.

todo todo
KONTAKTPERSON
 • Dag Petersson
  Dag Petersson
  Nationell driver Cloud och IoT
  070-356 37 30
Relaterade tjänster
Ny Point of View
TWITTER