High Tech och Product & Engineering Services

Sogeti High Tech och våra Global Engineering Services erbjuder tusentals experter och en komplett uppsättning tjänster till förmån för våra kunder både lokalt, nationellt och runt om i världen.

Sogeti High Tech

Sogeti är en av världens ledande leverantörer av High Tech-tjänster – engineering, teknisk konsultation och systemutveckling. Våra mer än 3000 specialister i Europa, varav ett par hundra finns i Sverige, har referenser och erfarenheter från branscher som exempelvis bilindustri, flyg- och rymdindustri, medicin, processindustri, försvar, och telekom.


I nära samarbete med våra kunder utvecklar Sogeti High Tech värdeadderande lösningar för att effektivisera industriellt produktion samt inom Internet of Things, inbyggda system, Big Data, operatörsgränssnitt och Cyber Security. Sogeti High Tech är ett kompetenskluster för ingenjörskonst som spänner över system, mekanik, programvara, testning och konsulting.

Inom High Tech är Sogeti Sverige särskilt starka inom:

 • Internet of Things
  IoT innebär en ny era inom datainsamling som öppnar helt nya möjligheter för organisationer att samla och analysera data från anslutna enheter, sensorer, maskiner och personer.

 • Teknisk systemutveckling
  Sogeti jobbar sedan många år tillbaks med design och utveckling av både öppna och inbyggda system. Från kravinsamling, arkitektur och design till integration och verifiering.

 • Industriell IT
  Inom Sogetis Center of Industrial IT har vi sedan över 40 år tillbaka samlat på oss erfarenhet av produktionsnära IT-lösningar. Våra Center är bland annat specialiserat på skräddarsydda lösningar för produktionsåterrapportering och uppföljning, så kallade MIS/MES-system.

 • High Tech-testning 
  I över 25 år har Sogeti High Tech stöttat utveckling och industrialisering av lösningar för testning av applikationer och system. 

Global Product & Engineering Services (P&ES)

För att idag skapa nya och innovativa produkter snabbare, är det numera nödvändigt att anamma nya digitala teknologier och ingenjörsmodeller. Upptäck därför hur Sogeti/Capgemini kan, i samarbete med er, kan bygga framgångsrika produkter och tjänster genom våra lösningar inom Digital Engineering. 

Intåget av Internet of Things, Industry 4.0 och ‘Software Defined’, samt den allmänt snabba utvecklingen inom fysisk och digital integration har förändrat våra förväntningar på produkters funktionalitet och driftskompatibilitet. Därför kräver varje aspekt av produktutveckling och tillverkning numera ofta utökad granskning. Detta kan Capgemini/Sogeti tillhandahålla.

Ingenjörstjänster för både den fysiska och digitala världen

Våra produkt- och ingenjörstjänster samlar industrispecifik och teknisk expertis för både den digitala och fysiska produktvärlden. Vår konsult- och teknikkompetens har hjälpt globala företag att frigöra den verkliga potentialen i sina produktportföljer.
Med över 10.000 ingenjörer över hela världen och över 30 års erfarenhet, kan vi stoltsera med en omfattande portfölj av lösningar och tjänster för att möta dina behov under varje steg av din produkts livscykel. Vår expertis kan även göras skalbar genom vår Rightshore® leveransmodell.

Våra lösningar
Några av våra referenser
KONTAKTPERSON
 • Anirban Halder
  Anirban Halder
  Client Engagement Manager, P&ES Nordics
  +44 77 99 35 1726
 • Bengt Löwenhamn
  Bengt Löwenhamn
  Nationell driver för High Tech/Industriell IT, Product & Engineering Services och Digital Manufacturing
  070-64 99 315