LÖSNING
DIGITAL MANUFACTURING

Digital Manufacturing

Våra experter inom tjänsteområdet "Digital Manufacturing" hjälper er att styra er digitala transformationsresa till smarta, uppkopplade produkter och produktionsenheter.

Digitalisering: Ett avgörande steg på resan mot en värld full av Internet of Things (IoT)

Våra tjänster inom Digital Manufacturing, även kallat Industry 4.0-tjänster, fokuserar på att förbättra den digitala mognadsgraden av tillverkningsindustrins kärnverksamhet. De sträcker sig från att hantera livscykeln för dina produkter och tillgångar, ge verksamhetsstöd på plats och på distans, bygga lösningar för industriell IoT, Big Data, systemsimuleringar och industriell Cyber Security. Vi stöttar företag inom tillverkningsindustrin att innovera, tänka i nya banor och ta vara på den senaste tekniken. Allt med målet att ge dig konkurrensmässiga fördelar, öka produktiviteten, sänka kostnader och hjälpa dig att ligga i framkant med de oändliga möjligheter som IoT innebär.

Industry 4.0 – Där verksamhetssystem och fysiska tillgångar möts

Vi hjälper till att ta fram, förvalta och vidareuveckla dina smarta produkter och anläggningar. Vi effektiviserar dina ingenjörers arbete och dina verksamhetssystem. Vi installerar, konfigurerar och anpassar dina produktionssystem, fabriker och din infrastruktur tvärs över ett antal nyckelområden:

 • Digital Transformation inom hela verksamheten och produktionsappraten
 • Product & Asset Management - Uppnå full PLM-omvandling och -utnyttjande, dra fördel av 3D-teknik för att kunna leverera effektiva digitala produkter/tjänster
 • Operations Management - Optimera dina industriella styrsystem, analyser av din produktionsdata, industriell IoT och smarta stödfunktioner till dina operatörer
 • Komplexa systemsimuleringar - minska time-to-market, med bibehållen kvalitet, genom att undvika fysiska tester
 • Industrial Cyber Security - Skydda dina digitala transformation.

Upptäck styrkan i vara partner med oss - vi tar oss an ditt digitala transformationsarbete tillsammans

Som en leverantör kan vi bidra både med rådgivande och genomförande experter. Kombinerat med dedikerade platform-as-a-service-lösningar, är vi en av de få leverantörer som kan föra samman Operations Technology (OT) och IT-system. Vi levererar konsulttjänster, applikationsförvaltning, Engineering, IoT middleware och dataförädling. Vår globala närvaro gör oss till en prioriterad partner för företag inom industrin som vill säkerställa kvalitet, var de än har verksamhet i världen.

Med vårt globala nätverk för innovation bestående av ett antal Applied Innovation Exchanges, våra experter inom SogetiLabs och ett ekosystem av partners, vi ser till att era digitala investeringar skapar långsiktiga och hållbara konkurrensfördelar.

todo todo
KONTAKTPERSON
 • Bengt Löwenhamn
  Bengt Löwenhamn
  Nationell driver för High Tech/Industriell IT, Product & Engineering Services och Digital Manufacturing
  070-64 99 315