OM OSS
INNOVATION

SogetiLabs

SogetiLabs samlar våra främsta experter på teknologi och trender från hela världen. Målet med detta initiativ är att låta dessa experter förklara vad IT är och vad IT kan innebära för företagen. Vi vill inte berätta om hur IT fungerar, utan endast den affärsnyttan IT medför.

Det senaste decenniet har sett en grundläggande förändring i axeln av IT-innovation, från teknisk innovation till affärsinnovation. Tidigare har nya IT-system införts i den övre delen av det ekonomiska spektrat av regeringen och företagsinvesteringar och sedan sipprat ner till små och medelstora företag, hemmakontor och i sista hand konsumenterna.

IT-chefen har inte längre monopol på IT-system och deras tillämpningar; från Vd:ns kontor till fabriksgolvet, fler och fler använder teknik på oväntade sätt som driver nya produktivitetsvinster för företagen.

VINT

VINT den del av SogetiLabs som forskar på framtida trender. VINT ger praktisk insikt i de troliga effekterna och innovativa tillämpningar av ny teknik för organisationer världen över. Denna värdefulla forskning hjälper offentliga och privata företag att förutse och planera för framtidens utmaningar och möjligheter. 

Fördjupad forskning

I hjärtat av VINT finns en övertygelse att IT är inte viktigt för sin egen skull. För all dess komplexitet, är det inte de funktioner eller ens den påstådda potentialen som är viktigt. Istället är användningen av tekniken som är grundläggande; Det är bara den faktiska tillämpningen av tekniska innovationer som kan skapa värde för en organisation. All teknik skapar inte värde!

Så här är haken. Inte överraskande, framgångsrik teknisk utveckling och i ännu högre grad, deras praktiska användningsområden är svårt, om inte nästan omöjligt att förutsäga. Det är här VINT kan ge insikt, inspiration och riktning. För VINT, förutsägelse ligger i att se bortom statistiken, utforska trender och mönster - mänskliga, sociala och tekniska - och tillämpa sunt förnuft.

VINT har publicerat forskning sedan 1994, våra böcker och publikationer är lätttillgängliga för både den icke-tekniska och tekniska läsaren.

Att ha en åsikt
Vi försöker stimulera dialogen. VINT är angelägna utforskare av nya medier och bidrar regelbundet till ett antal sociala plattformar. På den mycket aktiva VINT blogg postas  nya tankar och insikter regelbundet.

Story telling
Tvåvägsdialog är nödvändig för att hålla vårt tänkande aktivt. Vi har därför ett antal symposier och evenemang runt om i världen varje år, där vi samlar kända tänkare från näringsliv och akademin, för att dela med sig av nya idéer om de tekniska frågor som utmanar företagen och samhället idag.

Addera affärsvärde
VINT: s forskning kan ge ett alternativt perspektiv eller en mer omfattande förståelse för dynamiken bakom, vilket kan sätta fart på företagets strategiska debatt eller fungera som en katalysator för banbrytande tänkande och handlande. 

todo todo