Lokala IT-lösningar på global grund
2004-10-15

På onsdagen utsåg de 750 deltagarna vid EpiServerdagen 2004 Luftfarts-verkets externa webbplats till bästa EPiServerlösning. www.lfv.se är utvecklad av IT-konsultföretaget Sogeti och bygger på ett långtgående målgruppstänk och ett starkt fokus på resenärsnytta.

041015 -- Med 1200 installationer är EPiServer är idag det ledande Content Management-systemet i Sverige. Bakom webbplattformen ligger 10-års-jubilerande ElektroPost, som på onsdagen bjöd in nya och befintliga kunder samt partners till EPiServerdagen, ett evenemang som lockade hela 750 besökare. I tävlingen EPiServer Awards fick deltagarna rösta fram de bästa webb-lösningarna byggda på EPiServerplattform. I tuff konkurrens tog Luftfartsverket och Sogeti hem segern i klassen Bästa EPiServerlösning.

Luftfartsverkets externa webbplats lanserades i maj och sedan dess har fler och fler besökare lockats till den målgruppsinriktade sajten. Besökarna ger webbplatsen medelbetyget 3,92 vilket är högt i en jämförelse med offentlig sektor.

- Många upplevde att det var svårt att hitta på vår förra webbplats. Vi valde därför att strukturera den nya webbplatsen utifrån ett målgruppsperspektiv, vilket är lite otraditionellt för ett statligt verk som vårt. Ambitionen är att målgruppen resenärer, branschen, faktasökare och media enkelt ska hitta den information de söker, säger Urban Bergsten, webbansvarig på Luftfartsverket.

Speciellt välbesökt är den applikation som visar status för ankomster och avgångar på Luftfartsverkets 19 svenska flygplatser. Genom en integrations-lösning uppdateras webbplatsen var femte minut med information från flygledarsystemen. En annan uppskattad funktion är Forum för flygrädda, där den flygrädde får tips och kan diskutera sin flygrädsla med likasinnade. I ”funktions-hinderguiden” får den funktionshindrade tips om hur man planerar och genomför flygresan.

- Webbplatsen har också en teknisk kapacitet som gör att den klarar av stora anstormningar av besökare, till exempel i samband med snöoväder. Dessutom har vi halverat vår förvaltningskostnad, tack vare den höga driftsäkerheten och att webbplatsen har blivit enklare att administrera för redaktörerna, menar Urban Bergsten.

www.lfv.se har utvecklats i Linköping av IT-konsultföretaget Sogeti, med 650 anställda och 17 kontor runt om i Sverige. Företaget har ett trettiotal EPiServerkunniga konsulter och stor erfarenhet av att utveckla webblösningar på EPiServerplattform.

För mer information, kontakta:
Urban Bergsten, webbansvarig, Luftfartsverket
Tel: 0708-46 22 18, E-post: urban.bergsten@lfv.se

Therese Sinter, informationsansvarig, Sogeti
Tel: 0703-61 46 21,  E-post: therese.sinter@sogeti.se

Daniel Maurer, marknadschef, ElektroPost (för frågor om EPiServer Awards)
Tel:  0708-117706, E-post: dm@ep.se

Om Luftfartsverket
Luftfartsverkets syfte är att främja ett säkert, konkurrenskraftigt och miljöanpassat flyg, för att tillgodose människors resebehov och näringslivets behov av varutransporter. I Luftfartsverkets uppgifter ingår att äga 14 flygplatser och driva den civila trafiken vid ytterligare fem flygstationer, samt att leda all civil och militär flygtrafik inom Sverige. Luftfartsverkets är ett affärsdrivande verk som har över 4 000 anställda och omsätter ca 5 miljarder. Koncernledningen finns i Norrköping.

Om Sogeti
Sogeti, ett konsultföretag inom Cap Gemini-koncernen, levererar högkvalitativa IT-tjänster på den lokala marknaden. I tjänsteportföljen ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, testning, systemförvaltning, samt drift och utveckling av kundernas infrastruktur. Sogeti har cirka 13 500 medarbetare i tio länder. Av dessa arbetar cirka 650 konsulter vid företagets 17 svenska kontor. Mer information finns på www.sogeti.se.

Bookmark and Share