Lokala IT-lösningar på global grund
2006-09-13

Cancervården i Sverige håller på att få ett nytt hjälpmedel för att mer effektivt och snabbare göra kvalitetsuppföljning av cancersjukvården. Hjälpmedlet kommer att bli en ny nationell IT-plattform för hantering av register kring cancerpatienter avseende vård och forskning. Vid Microsoft .Net Award 2006 utsågs IT-lösningen till vinnare.

Stockholm 060913 – Sveriges alla Onkologiska Centra (OC)* har med ekonomiskt stöd från Cancerfonden samlats i en gemensam insats för att skapa ett nationellt stöd för cancervårdens utveckling. IT-konsultföretaget Sogeti var det företag som efter en offentlig upphandling fick uppdraget att utveckla denna nya nationella plattform. IT-plattformen kallad INCA (Informationsnätverk för cancerforskningen), är helt baserad på Microsoft-teknik och vann häromdagen .Net Award. Motiveringen löd:

”Sveriges Onkologiska Centra och Sogeti belönas med 2006 års .Net Award i kategorin Business Intelligence Solution för att de skapat en plattform som på ett säkert sätt integrerar med register, användare och andra sjukvårdssystem, vilket sänker kostnader och ökar kvaliteten i cancervården.”

Insamling av cancerrelaterad data har hittills samlats i separata register och system inom varje OC, baserat på blanketter och formulär i pappersformat. Dessa register har utvecklats med hjälp av olika tekniska plattformar. Datat sammanfördes sedan en gång per år i ett nationellt register, i efterhand.

Genom den nya lösningen kan tidskrävande pappersexercis elimineras samt administrativa kostnader och kostnader för förvaltning av de många olika register och system som tidigare använts för insamling och bearbetning av data sänkas. Insamlingen av data ska i framtiden göras elektroniskt via webbformulär vilket konkret innebär att läkare på klinikerna och forskare runt om i landet snabbare och enklare kan få tillgång till informationen. Målet är att tillgängligheten till nationella data ska öka för både vården och forskningen så att verksamheten inom våra sex svenska OC, samt på klinikerna runt om i landet, kan bedrivas på ett mycket mer effektivt sätt än tidigare.

– Med ett mer tillgängligt och aktuellt underlag kan utvärderingen av cancersjukvården bli mer effektiv, vilket konkret innebär att nyttan med INCA-lösningen berör både våra sex svenska OC, Sveriges cancersjukvård samt samtliga patienter drabbade av cancer i Sverige, säger Lena Damber, projektledare och ansvarig för Onkologiskt Centrum vid Universitetssjukhuset i Umeå.

I ett bredare perspektiv kommer det att finnas ett generiskt konstruktionsverktyg, en plattform, som skulle kunna användas för att skapa en mängd olika registertillämpningar inom landstingsvärlden.

Mer information om utvecklingen av den nya IT-plattformen och den tekniska lösningen bakom INCA finns på www.sogeti.se/refinca. För kontaktpersoner se nästa sida.

*Sverige har totalt sex onkologiska centra (OC), vart och ett verksamt inom våra sex sjukvårdsregioner. De är placerade i Stockholm (Karolinska Universitetssjukhuset), Göteborg (Sahlgrenska Universitetssjukhuset), Umeå (Umeå Universitetssjukhus), Linköping (Universitetssjukhuset), Lund (Universitetssjukhuset) och Uppsala (Akademiska Sjukhuset).


För mer information, kontakta:

Lena Damber, projektledare och ansvarig för Onkologiskt Centrum vid Universitetssjukhuset i Umeå
Tel: 070-621 33 34, E-post: lena.damber@oc.umu.se

Mika Vikman, ansvarig INCA, Sogeti
Tel: 073-374 82 04, E-post: mika.vikman@sogeti.se

Therese Sinter, informations- och marknadschef, Sogeti
Tel: 070-361 46 21, E-post: therese.sinter@sogeti.se

Om Sogeti
Sogeti, ett konsultföretag inom Cap Gemini-koncernen, levererar högkvalitativa IT-tjänster på den lokala marknaden. I tjänste-portföljen ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, testning, systemförvaltning, samt drift och utveckling av kundernas infrastruktur. Sogeti har cirka 15 000 medarbetare i elva länder. Av dessa arbetar cirka 750 konsulter vid företagets 18 svenska kontor. Mer information finns på www.sogeti.se.

Bookmark and Share

Vill du veta mer?

Läs mer om INCA här


Vid prisutdelningen
- Fr.v. Mika Vikman och
projektledare Håkan Cederberg,
Sogeti och Peter Kopelmann,
vd Microsoft Sverige