Lokala IT-lösningar på global grund

Sogeti High Tech Center – en trygg partner med expertis inom teknisk systemutveckling

Sogeti är en av världens ledande leverantörer av High Tech Consulting-tjänster – teknisk systemutveckling. I vårt nationella Sogeti High Tech Center har vi samlat experter för att leverera spetskompetens till dina tekniska utvecklingsprojekt.

Sogeti har över 3 000 HTC-experter i Europa. Ett 150-tal finns i Sverige och är knutna till vårt Sogeti High Tech Center i Linköping som stöttar kunder både lokalt och nationellt. Våra stora branscherfarenheter kombinerat med vårt tjänsteutbud ger oss en unik möjlighet att uppfylla såväl tekniska som verksamhetsmässiga behov.

Vår expertis

I Sverige är vår tjänsteportfölj främst inriktad på tjänsteområdena Software Engineering, Embedded Systems och Supervisory Control and Data Acquistion (S.C.A.D.A). Konkret har våra uppdrag har gjort oss till experter på:

  • Design och utveckling av realtidssystem och inbyggda system
  • Test av tekniska system
  • Kontrollsystem 
  • Simulering
  • Produktkontroll och integration
  • Processnära IT – vertikal integration
  • Mobila lösningar
  • Program/Project Management, Test Management, Configuration Management (CM)


Vi deltar i alla faser som ingår i produktutvecklingscykeln. Vi kan tillföra specialistkunskap i projekt eller ta totalansvar för att utveckla kompletta lösningar. I vårt utbud ingår givetvis även förvaltning av system.

Vi mäter alltid kundnöjdheten inför och efter våra uppdrag för att säkerställa att du blir nöjd med våra tjänster. Mer information om vår höga kundnöjdhet finner du på www.sogeti.se/otace.

Tjänsteblad

Du kan också ladda ner ett tjänsteblad om vårt center. Du finner det och ett stort antal ytterligare tjänsteblad i vårt tjänstebladsförråd.

Vill du veta mer?

Kontakta centeransvarig Göran Axelson,
073-041 19 00.  

Läs mer om våra tjänster kring teknisk systemutveckling via länken nedan:

Våra HTC-tjänster