Lokala IT-lösningar på global grund

Sogeti SystemFörvaltningsCenter

Systemförvaltning – konsten att balansera produktionens krav på stabilitet i samklang med marknadens och teknikutvecklingens krav på förändring – är en svår konst. Sogeti har i över 35 år förfinat metoder, verktyg och modeller för att göra just detta och via vårt center kan du ta del av vår samlade systemförvaltningskompetens.

Många verksamheter har svårt att styra, kontrollera och sköta det praktiska arbetet med förvaltning av sina IT-system. Detta leder ofta till höga kostnader och låg nytta för verksamheten. Samtidigt motsvarar förvaltningskostnaderna för ett IT-system ofta drygt 80 procent av den totala livscykelkostnaden. Här finns därför en stor potential till förbättring. Sogeti vill hjälpa dig att ta få in proaktivitet och planerbarhet i din systemförvaltning. Genom att göra detta tror vi att du kan skapa och upprätthålla en framåtriktat och väl presterande systemförvaltnings-organisation som kontinuerligt levererar maximal nytta till din verksamhet.

För konkreta tjänsteexempel se rutan till höger eller klicka här.

Proaktiv systemförvaltning

På Sogeti jobbar vi efter en modell som vi kallar ”Proaktiv Systemförvaltning” vilket i korta ordalag innebär att vi ständigt förbättrar våra arbetssätt, verktyg och modeller. Vidare innebär det även att vi jobbar proaktivt med de IT-system vi förvaltar, det vill säga identifierar problem innan de uppstår istället för att agera brandsläckning när saker och ting inträffar.Proaktiv Systemförvaltning à la Sogeti

Modellen skapar en mer kontrollerad och planerbar förvaltning som möjliggör proaktivitet, vilket i sin tur upprätthåller och maximerar nyttan av aktuellt IT-stöd. Att jobba proaktivt på detta sätt skapar en positiv spiral som kontinuerlig ger utrymme för ytterliggare förbättringar.

Varför Sogeti SystemFörvaltningsCenter?

Sogeti SystemFörvaltningsCenter består av den samlade erfarenhet och kompetens som vi samlat på oss under de senaste 35 åren. I centret finns ett 40-tal konsulter med systemförvaltningsexpertis som ger dig stöd, råd och konkreta tips när du vill effektivisera din systemförvaltning och samtidigt spara pengar.

Via Sogeti SystemFörvaltningsCenter hjälper vi dig att arbeta mer proaktivt med systemförvaltning så att din organisation får mer energi över till kärnverksamheten eller för att exempelvis jobba med proaktiva eller andra typer av värdeskapande aktiviteter. Detta som ett alternativ till tidsödande och ofta frustrerande brandsläckning. Vi vill hjälpa dig med detta genom att förse dig med våra best practices, våra verktyg och modeller, samt om du så önskar, på plats i önskad omfattning stödja er systemförvaltningsorganisation.

Varför Sogeti?

Sogeti har över 40 års erfarenhet av att leverera systemförvaltningstjänster. Det innebär att vi alltid är en trygg partner till dig när du väljer att samarbeta med oss.

Vi fokuserar på kundnöjdhet och mäter regelbundet dina förväntningar inför och under våra uppdrag, även under längre förvaltningsuppdrag. Genom att regelbundet mäta kundnöjdheten säkrar vi att du blir nöjd med samarbetet med Sogeti. Vi har också dokumenterat högst kundnöjdhet på systemutvecklingssidan enligt IT-barometerns rapporter både från våren och hösten 2005. Mer information om vårt mätverktyg och statistik kring vår kundnöjdhet finns på www.sogeti.se/otace.

 

Vill du veta mer?

Sogeti i Sundsvall eller ditt lokala Sogetikontor kan förse dig med mer information om vårt förvaltningscenter, vår expertis inom systemförvaltning och våra andra tjänster.

Du kan även vända dig till:

Åsa Törlind
Centeransvarig
070-695 93 64


Tjänsteexempel

Översikt tjänsteexempel

Du kan även läsa mer om våra tjänster på området via länkarna nedan:
Hälsokontroll
Systembesiktning
Helhetsansvar
Förvaltningsstöd
Application Mining


Tjänsteblad

Du kan enkelt ladda ner tjänsteblad i pdf-format om centret och våra förvalt-ningstjänster i vårt tjänstebladsförråd.