Lokala IT-lösningar på global grund

Översikt

Sogeti är ett IT-tjänsteföretag, som erbjuder sina kunder en bred kunskap och spetskompetens på IT-området. Men vi ser inte IT som någon isolerad företeelse. För att bli framgångsrik måste IT-strategin hänga nära samman med affärsstrategin och affärsmålen. Sogetis strävan är att knyta samman verksamhet och IT.

Vi arbetar i huvudsak inom fem områden:

IT-styrning - Lednings- och styrningsfrågor för IT-verksamheten, frågor som rör kopplingen mellan IT och affärsverksamheten

IT-design - Val och design av IT-lösningar, -arkitektur och -infrastruktur samt effektbedömningar av investeringar, förstudier och kravspecifikationer

IT-lösning - Utveckling och integration av system, applikationer och IT-infrastruktur

IT-förvaltning - Systemförvaltning och drift av er IT-infrastruktur

Naturligtvis kan Sogetis specialister inom de flesta tekniska områden tillföra expertkunskap till ditt projekt, i ett område som vi kallar IT-specialister.

Omfattande branschkunskap

För att förstå verksamheten krävs branschkunskap. Sogeti har en omfattande verksamhetskunskap inom många olika områden, exempelvis:


Kundnöjdhet i fokus

Våra projekt genomförs alltid i nära samarbete med kunden och gärna på plats i kundens lokaler. Du väljer vad som passar dig bäst. Sogeti är produktoberoende, och samarbetar med de flesta ledande leverantörerna inom IT. Det viktigaste för oss är att leverera i tid och över dina förväntningar.
Läs om vår höga kundnöjdhet här.

Hett just nu

Några av våra högaktuella tjänster just nu är:

Att ladda hem

Här finner du ett stort förråd av informationsblad kring våra tjänster

Vill du veta mer om våra tjänster?

På sidan med alla våra tjänstebeskrivningar finner du länkar till samtliga tjänster inom Sogeti. Varje tjänst har en egen sida på webben med minst en nationell kontaktperson.

Översikt samtliga tjänster

Du kan också alltid kontakta ditt närmaste Sogetikontor för mer information.