Lokala IT-lösningar på global grund

IT-design

Vi skräddarsyr lösningar för dina affärer

IT öppnar möjligheter när det gäller att effektivisera processer och skapa gemensamma arbetssätt i ditt företag. På Sogeti ser vi alltid IT ur ett verksamhetsperspektiv. I ett uppdrag ingår därför ofta att se över processerna i företaget. Hur fungerar de i dag och hur kan de bli effektivare? Ibland är svaret "en IT-lösning". Sogeti har väletablerade metoder för att göra effektbedömningar, så kallade business case, av en investering. Då får du svart på vitt på hur mycket du kan tjäna på investeringen.

När du bestämt dig för att gå vidare med en ny IT-lösning uppstår många frågor. Ska ni välja ett standardsystem eller behöver ni bygga ett nytt system? Eller går det rent av att integrera de system som ni redan har? Vilken systemarkitektur ska ni välja? Sogeti hjälper dig att designa en optimal lösning både ur ett tekniskt och ett ekonomiskt perspektiv. I en förstudie tar vi fram ett beslutsunderlag och rekommenderar en lösning. Arbetet sker alltid i nära samarbete med dig som kund, vilket säkerställer att resultatet blir av hög kvalitet. Vi gör inga skrivbordsprodukter. Resultatet blir alltid konkret och användbart för dig.

Eftersom Sogeti är produktoberoende kan du också anlita oss som stöd vid en upphandling av ett IT-system. Vi hjälper dig att ställa kraven på systemet för att du ska vara säker på att du frågar efter rätt saker och får in jämförbara offerter.

Exempel ur verkligheten

Ett svenskt industriföretag ville effektivisera sin fältserviceverksamhet. I samarbete med kunden designade Sogeti en mobil lösning för att föra ut affärssystemet i handen på 1300 servicetekniker. Genom att använda handdatorer minskades pappersexcersis och dubbelarbete. Besparingarna beräknades till 24 miljoner kronor om året.

Ett person- och godstrafikföretag ville ha snabbare och säkrare korthantering. Sogeti har utvecklat ett generellt och bankneutralt system för kortbetalningar som kunden valde att införa i sin verksamhet. Systemet är javabaserat och ramverket, som utvecklats av Sogeti, är återanvändbart och kan användas av alla branscher och företag som önskar effektivisera sin korthantering. Utöver snabbare och säkrare korthanteing gav lösningen även sänkta kostnader för likvidhantering. Det nya systemet kan hantera alla kort och lösningen är också konfigurerbar för olika PIN-kodsterminaler och inlösare.
 

Inom tjänsteområdet IT-design erbjuder vi:

  • Processanalys och -design
  • Behovs-och kravanalys
  • Förstudier
  • Effektbedömning (business case)
  • Utvärdering
  • Värdering/val av lösning
  • Systemarkitektur

Aktuella erbjudanden

Läs mer om våra heta heta tjänster och erbjudanden.

Att ladda hem

Ett stort förråd av tjänsteblad finner du i vårt tjänstebladsförråd.

Vill du veta mer om våra tjänster inom IT-design?

Kontaktperson:
Therese Sinter
Tel: 08-53 68 20 35