Lokala IT-lösningar på global grund

IT-styrning

Affärer och IT bör gå hand i hand. Sogetis utgångspunkt är att IT är en integrerad del i verksamheten. Vi arbetar med frågeställningar som rör IT ur ett affärsstrategiskt perspektiv. När IT kommer in i verksamheten uppstår många frågor: Hur kommer teknologin att förändra affärsmodellen eller processerna? Hur kommer IT att förändra våra arbetssätt? Vilka utvecklingsmöjligheter ger IT?

Genom strukturerade metoder hjälper Sogeti dig att analysera vilka konsekvenser affärsstrategin får på IT-verksamheten. Vi utreder också vilken roll IT ska ha i affären och ger förslag på hur din IT-verksamhet ska styras och organiseras för att möjliggöra och stödja affärerna.


Exempel ur verkligheten

En offentlig myndighet ville ha hjälp med en lednings- och styrmodell för IT-verksamheten. Myndigheten arbetade med avancerad teknik, men IT-initiativen var inte tillräckligt förankrade i verksamheten.

Resultatet av Sogetis arbete blev ett nytt, mer strukturerat, sätt att arbeta och en tydligare rollfördelning. IT-frågorna flyttades ut i verksamheten. Genom att tydligare koppla IT-initiativen till affärsverksamheten har myndigheten i dag större möjligheter att arbeta med rätt saker och att få ut rätt effekt av sina investeringar.

 

Inom tjänsteområdet IT-styrning erbjuder vi:

  • Ledning och styrning av IT-verksamheten
  • IT-strategi
  • Arkitektur
  • Processanalys och -design
  • Effektbedömning (business case)
  • Utvärdering
  • Värdering/val av lösning

Aktuella erbjudanden

Läs mer om våra heta heta tjänster och erbjudanden.

Att ladda hem

Ett stort förråd av tjänsteblad finner du i vårt tjänstebladsförråd.

finner du ett stort förråd av informationsblad kring våra tjänster. 

Vill du veta mer om våra IT-styrningstjänster?

Kontaktperson:
Therese Sinter
Tel: 08-53 68 20 35