EVENT
PROJEKTLEDNING

projektledarnätverk

Vi har glädjen att bjuda in till ytterligare en träff i projektledarnätverket

kalendar Torsdag 10 november kl. 17.30 - 20.00  
kalendar SCA Obbola (vi träffas i receptionen) 

Avsikten med nätverket är att dela med sig av erfarenheter inom projektledarområdet och förhoppningen är också att det ska inspirera till både personlig och yrkesmässig utveckling. 

Denna gång arrangerar SCA Obbola. Vi håller till hos kraftliner pappersbruket i Obbola.

OBS! Det blev ett annat datum än tidigare kommunicerat!

 
AGENDA

17.30 – 18.00  Välkomna, enklare mat/smörgås, kaffe/te
 
18.00 - 19.00   Kokeri-projektet
Peter Brunesson inleder med en kort presentation av SCA och SCA Obbola. 
Mats Persson berättar om projektet som syftade till att ersätta det gamla batch-kokeriet från 1962 med en modern kontinuerlig kokare och samtidigt ge bättre massakvalite och högre produktion.
 
19.00 – 19.45  Rundvandring i Kokeriet och pappermaskinhallen. 
 
19.45 - 20.00  Avrundning. Datum och plats för nästa träff

Vi ser fram emot en trevlig kväll där du kan ge och få inspiration bland dina branschkollegor! 

Anmälan senast torsdag 3/11

Välkommen!
För mer information klicka på anmälningsknappen ovan.


todo todo