Webbar

Din externwebb och ditt intranät är oumbärliga verktyg för att nå ut till dina olika målgrupper och idag, mer än någonsin tidigare, behöver de vara tillgängliga oavsett device.

Externwebb – allt från ett nav till ett av många skyltfönster

Din webbplats är en viktig del i din digitala kommunikation. För vissa är webbplatsen navet medan den för andra är mer ett komplement till annan digital kommunikation som social medier och nyhetsbrev.  Oavsett vilket är användarvänlighet och tillgänglighet viktiga parametrar. Idag rekommenderar vi att man bygger med responsiv teknik vilket gör webbplasten användbar oavsett skärmstorlek och plattform. 

En webbplats bör idag ses om en dynamisk kommunikationskanal byggd från början för ständig uppdatering och utveckling. En webbplats blir aldrig klar. Den framgångsrika webbplatsen utvecklas, som samhället i stort, konstant i större och mindre iterationer.  Därför är det i utvecklingen viktigt att utgå från användarnas behov, din målsättning och ditt syfte med webbplatsen kopplat till varumärket och företagets utmaningar. 

Det allra vanligaste är att en webbplats byggs i ett webbpubliceringssystem - ett CMS (Content Management System). Vi har erfarenhet av de flesta CMS:er och är experter inom: EPiServer, SharePoint, Drupal och Umbraco.

Intranät – en plats för kunskap, engagemang och utbyte

Ett företag bestå av människor. Människor med idéer. När vi börjar sammarbeta och dela med oss av våra idéer i vardagen skapas möjligheter till utveckling – både av verksamheten och av individen. Ett intranät kan bli navet för ett företags kunskapsutbyte. Social collaboration är ett plattformstänk som bygger på att möjliggöra för individer att samverka och dela information för att uppnå ett gemensamt mål.

Dagens intranät är inte enbart ett verktyg för att från ledningens håll distribuera information. Dagens intranät förväntas vara interaktiva och uppmuntra besökaren att delta och dela kunskap. Dagens intranät bör uppmuntra till engagemang.

Visualisering av statistik och data

Vi tror att de bästa språkrören för ett företag är de anställda. Alla anställda. Går det bra för företaget vill man berätta om det, inte bara för sina kollegor, utan för sina vänner och sin familj och omvärlden via till exempel sociala medier. Går de dåligt vill man inte bara veta om det utan också varför och vad man kan göra åt saken. Genom att visualisera försäljningssiffror och statistik på ett enkelt sätt i medarbetarnas vardag finns mycket att vinna. Siffror kopplat till mål kan få alla att känna delaktighet och kämparglöd. Att komma dit handlar mer om inställning än teknik. Finns all data strukturerat kan vi visualisera den på ett användarvänligt sätt på skärmar i arbetsmiljön. Skrytsiffror på skärmen i receptionen, försäljningsmål kopplad till realdata på säljavdelningen och aktuellt lagersalto med GPS-data kopplat till godset på logistikavdelningen.

Visualisering av data handlar inte bara om att ge ekonomichefen underlag för klokare beslut utan också om att ge medarbetarna kunskap och insikt om företagets status. Visualisering av affärsdata skapar en känsla av delaktighet – på alla nivåer.

todo todo
KONTAKTPERSONER
  • Anna-Lena Olsson
    Anna-Lena Olsson
    Sales Executive – Digital Solutions / National EPiServer Sales Driver and Partner Manager
    +46 72 74 13 422