Hololens
EVENT
DATA & AI

Möt oss på Beslutsstödsdagen

Innovation i offentlig verksamhet? Hur bidrar BI & Analytics, och hur gör man i praktiken? Det är temat när våra experter deltar på Beslutstödsdagen i Stockholm den 26 januari. I vår monter visar vi hur Augmented Reality genom Hololens kan visualisera exempelvis väntetider i vården.

kalendar den 26 januari 2017 20:00 - 17:00

På plats på Beslutsstödsdagen finns Sogetis experter Joakim Wahlqvist, Essy Tengström och Tomas Jussing. 

Mer om Sogetis rundabordsdiskussioner på tema "Innovation i offentlig verksamhet? Hur bidrar BI & Analytics, och hur gör man i praktiken?":

Offentliga verksamheter, så som landsting och myndigheter, kan finna stora potentiella vinster i att rationalisera och effektivisera kring informationshantering. Det vi kallar BI, Business Intelligence, eller beslutstöd. Mängder av tid går åt till att manuellt hantera, sammanställa och söka efter information. Initiativ kring att driva frågan centralt upplevs ofta tunga och har alldeles för långa ledtider för att hantera nya behov.

Samtidigt som de basala behoven inte tillgodoses, som att snabbt och enkelt kunna hitta information, intoduceras en ny värld. I omvärlden talas det om Industri 4.0 där informationssamhället letat sig in i verksamhetens finrum och står för både processeffektivisering och helt nybanande tankemönster. Begreppet Analytics introduceras som tekniker för att förstå mönster i information som tidigare varit okända. Informationssamhället är här för att stanna, och morgondagens arbetskraft kommer ha en annan syn på vad minimikraven är på tillgänglighet till både information och insikt.

Behovet av ökad förändringstakt är enormt och problematiskt, då innovation och hantering av de akuta behoven inte rimmar väl tillsammans. Sogeti har lång och bred erfarenhet när det kommer till att driva informationshantering och BI-initiativ, speciellt inom offentliga verksamheter som landsting och myndigheter. Vi på Sogeti är övertygade om att det är möjligt att få agila arbetssätt inom stora och komplexa organisationer att fungera. Nyckeln ligger i att dela ut rätt ansvar i organisationen, samt införa ett effektivt arbetssätt som driver förändring. Vi kallar det BISC – Business Intelligence Service Center. Detta tillsammans med ett ecosystem av tekniska komponenter som levererar en fungerande helhet. Ett ecosystem under ständigt förändring.

Sogeti är Guldpartner med Microsoft och levererar dagligen ändamålsenliga lösningar baserade på både beprövad så som ny och innovativ teknik. Kom och möt oss på Beslutstödsdagen! Vi bjuder in till diskussion och utbyte kring våra gemensamma erfarenheter. Ni finner oss i rundabords-sessionen på agendan samt i vår monter där du kan testa Hololens.

Väl mött!

Läs mer om Beslutsstödsdagen här.

KONTAKTPERSON
  • Joakim Wahlqvist
    Joakim Wahlqvist
    National Data & AI Lead
    +46 703 451 801

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.