LÖSNING
BI & ANALYTICS

Analytics & BI

Det sker en omvälvande utveckling som accelererat de senaste åren i och med den digitalt uppkopplade världen. Business Intelligence har länge varit en pådrivare för ett mer effektivt och intelligent sätt att styra din verksamhet. Tillsammans med Analytics blir nu området en kritisk framgångsfaktor för de flesta verksamheter.

Att skapa insikt baserat på tillgänglig information genererar inte bara bättre beslut och ger möjlighet till automatisering av beslutsprocesser. Det öppnar också dörren för nya affärsmöjligheter genom träffsäker marknadsföring, eller nya informationsbaserade tjänster.

Under din resa för att skapa ditt "Digital Enterprise" är våra tjänster kring Business Intelligence & Analytics en grundsten. 

Våra tjänster

Vi täcker hela spektrat av tjänster inom området:

Var och ett av dessa områden är viktiga och har ett stort värde för din verksamhet. Många företag hanterar dem separat, i en del fall med framgång,  men i ett större perspektiv hänger det sällan ihop. Inom Sogeti är vi övertygade om att det är nödvändigt med en sammanhållen hantering av alla områden som syftar till informationshantering. Det sammantagna perspektivet kallar vi ONE.

För att lyckas måste man sträva mot ett sammanhållet ekosystem, en enterprisearkitektur, en organisation och en sanning. Det kan tyckas lite tekniskt för en del, men precis som vi i våra verksamheter strävar efter att dra nytta av skalfördelar och gemensamma processer för t.ex. inköp och hr, är det viktigt med ett en gemensam syn på informationshantering. Nuläget är ofta komplext och för att verksamheten skall få det stöd om efterfrågas krävs ett fokuserat och sammanhållet arbete för att minska hinder, komplexitet och undanröja tröghet vid förändring. Världen förändras och vi behöver ta kontroll över det viktigaste vi har i det nya sammhället - vår information.

Det enklaste sättet att realisera ONE är att etablera ett informationshanteringscenter, något vi kallar Business Insights Service Center.

Våra tjänsteområden
Några av våra referenser
KONTAKTPERSONER
  • Joakim Wahlqvist
    Joakim Wahlqvist
    Nationell driver, BI & Analytics
    +46 703 451 801
The Frankenstein Factor - Report on the fear of AI
Relaterade tjänster
Kundseminarier - vårt smörgåsbord