artificial intelligence
NYHETER
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Artificiell intelligens tar plats på Borgeby fältdagar

Tänk att som lantbrukare kunna veta exakt hur mycket vatten, gödsel och bekämpningsmedel olika delar av ägorna behöver. Tänk att som skogsägare kunna veta var det finns stormfälld skog och om delar av beståndet är angripet av insekter. Allt detta, utan att behöva gå utanför dörren. Det låter som science fiction, men är verklighet, med hjälp av satellitbilder och artificiell intelligens.

Länsförsäkringar vill underlätta vardagen för lantbrukare och skogsägare med ny innovativ teknik. Tillsammans med It-företaget Sogeti har man tagit fram en innovativ lösning baserad på artificiell intelligens och satellitbilder som kommer att presenteras under lantbruksmässan Borgeby fältdagar som pågår mellan den 26-27 juni. På mässan möts över 400 svenska och internationella utställare och uppåt 20 000 besökare.

- Vi arbetar ständigt med att erbjuda nya tjänster till våra försäkringstagare, säger Oscar Borssén, digital affärsutvecklare på Lfant, Länsförsäkringar Skåne, Göteborg och Älvsborgs innovationsbolag. Dessutom kan vi hjälpa ägarna att arbeta förebyggande genom att peka ut var det finns träd över, exempelvis, 20 meter eftersom risken för att träd blåser omkull ökar dramatiskt när träden når en viss höjd. Även angrepp av skadeinsekter är möjliga att upptäcka, vilket redan skett i ett samarbete som pågår mellan Sveaskog och Sogeti.

Lantbrukarens nya bästa vän
Andra områden man tittar närmare på är att kunna mäta hur mycket vatten det finns i marken för att planera bevattningen så att rätt mängd hamnar rätt område.

Den nya tekniken gör det också möjligt för lantbrukaren att fatta klokare beslut som bidrar till minskad miljöpåverkan och en bättre ekonomi. Som exempel kan man med teknikens hjälp optimera gödning, minska växtskyddsmedel och bättre styra såningsmaskinen

Så funkar det - granbarkborrar jagas från rymden
Sogetis grundlösning bär namnet Geo Satellite Intelligence och har många potentiella användningsområden, såväl inom skogsbruk som jordbruk. Under året som gått har Lfant, Länsförsäkringars innovationsbolag, arbetat tillsammans med IT-företaget Sogeti i ett projekt som utrett och utvecklat metoder.

Ett konkret exempel som den konstgjorda intelligensen kan hantera är granbarkborrens framfart. Granbarkborren är ett problem för skogsnäringen i södra Europa och i och med att klimatet i Sverige förändras och blir varmare angriper borren numer även delar av det svenska skogsbeståndet. Skogsstyrelsens nybildade krisgrupp, med representanter från skogsbruket, länsstyrelserna och Skogsstyrelsen, uppskattar att årets angrepp i värsta fall kan uppgå till 12,5 miljoner kubikmeter angripen skog. Med dagens virkespriser motsvarar det ett virkesvärde på över sex miljarder kronor. När ett träd blir angripet så är det viktigt att trädet så snabbt som möjligt tas bort från skogen för att barkborrarna inte ska ge sig på intilliggande träd.

Så, för att snabbare kunna hitta angreppen har Sogeti tagit fram en lösning baserat på GSI där man använder sig av öppna data från den europeiska rymdstyrelsen ESA:s satelliter. Genom att studera dessa bilder med hjälp av bildigenkänning (AI Image Recognition) och tillföra avancerad analys kan man identifiera angripna områden och snabbt avverka skogen och på så sätt hindra spridning.

- Det är högintressant för många när modern teknik kan göra miljön en tjänst och samtidigt hjälpa till att spara tid och pengar, säger Joakim Wahlqvist, nationell driver för Analytics & Cognitive på Sogeti och initiativtagare till Geo Satellite Intelligence. Jag är övertygad om att vi bara sett början av utvecklingen av tjänster för att underlätta arbetet för lantbruk och skogsbruk. Tekniken kan hjälpa till att tala om vad som behöver göras och vart de som arbetar i skog och lantbruk bör lägga mer tid på att göra det fysiska arbetet.

Träffa experterna under Borgeby fältdagar
Länsförsäkringar Skåne, Länsförsäkringars innovationsbolag Lfant och Sogeti finns på plats under Borgeby fältdagar för att berätta mer.

I seminarietältet Axet inleds dag två av mässan med passet ”AI-teknik och satellitdata – framtidens redskap i skogs- och lantbruket” som äger rum mellan kl. 09.00 och 10.00.

På scenen delar Oscar Borssén, Lfant, samt Joakim Wahlqvist och Richard Rossborg, Sogeti, med sig av en spännande framtid.

KONTAKT
 • Joakim Wahlqvist
  Joakim Wahlqvist
  Global Data & AI Lead
  +46 70 345 18 01

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Therese Sinter - Nordisk, SVE
  Therese Sinter
  Kommunikations- och marknadsdirektör, Sogeti Norden
  +46 70 361 46 21

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Övriga kontaktpersoner

Tobias Fransson
Marknadsutvecklare, Länsförsäkringar Skåne
076-773 82 67
tobias.fransson@lansforsakringar.se

Oscar Borssén
Digital Affärsutvecklare, Lfant
072-964 78 50
oscar@lfant.se