Cookies

PERSONUPPGIFTER - COOKIES 
Vi kan behöva inhämta viss personlig information, till exempel namn, hemadress, arbetsplatsens adress eller e-postadress. Syftet med att inhämta denna typ av data är att avgöra vem som är Sogetis närmaste representant där du bor och hur han eller hon kan kontakta dig. Denna information skickas till aktuell representant via vårt intranät eller på annat lämpligt sätt. Sådan information kan kopieras, användas och sparas av den aktuella Sogeti-representanten i enlighet med Personuppgiftslagen, men kommer inte att utlämnas till tredje part om det inte krävs enligt lag eller lagakraftvunnen dom. Du informeras härmed om att du har rätt att ta del av och korrigera de data som gäller dig. Om du vill använda dig av dessa rättigheter ska du kontakta webmaster.sverige@sogeti.se som meddelar dig namn och adress till den avdelning på Sogeti som har tagit emot informationen varefter du kan vända dig dit med din förfrågan.

På Sogeti webbplats kan "cookies" användas för att spåra besökarnas användningsmönster. En cookie är ett dataelement som en webbplats kan skicka till din webbläsare och som sedan kan sparas på din dator. Dessa cookies används som hjälpmedel för dig att nå korrekt information och anpassa ditt besök till dina individuella önskemål. Du kan avvisa dessa cookies genom att ställa in webbläsaren enligt dina önskemål, men att avvisa cookies kan orsaka att du inte får tillgång till vissa sidor på Sogeti webbplats.

Om du har några frågor eller kommentarer om vår policy rörande personuppgifter kan du kontakta webmaster.sverige@sogeti.se

todo todo