Digital arbetsplats
LÖSNING
DIGITAL EXPERIENCES

Digitala arbetsplatser

Att skapa en riktigt digital arbetsplats ökar samarbete, engagemang, effektivitet och trivsel bland medarbetarna. Vi är experter denna typ av lösningar och kan dessutom hjälpa dig och din verksamhet att snabbt vara på banan.

Hur engagerade är dina anställda i vad som sker i er verksamhet? Att kunna skapa rätt förutsättningar för dina medarbetare att enkelt kunna hålla sig uppdaterade, samarbeta, innovera och arbeta som de vill, när de vill och var de vill är idag en framgångsfaktor och ett måste. Det beror både på den rådande situationen, men också på att en nöjd medarbetare är en produktiv medarbetare och den bästa ambassadören för er verksamhet. Nöjda medarbetare är helt enkelt kundfokuserade, entusiastiska och engagerade i ert varumärke och syfte. För era ledare är detta också centralt för att säkerställa att de når ut till organisationen på ett effektivt sätt och att alla har samma information och förutsättningar. Detta kallar vi medarbetarupplevelsen (Employee Experience). 

            
                                                                                                                           

Medarbetarupplevelsen i korthet


En viktig del i medarbetarupplevelsen är den digitala arbetsplatsen. Microsoft 365 innehåller byggstenarna, men plattformen behöver anpassas utefter er verksamhet. Vi har lång erfarenhet av lösningar baserade på Microsoft 365 och vi arbetar med hela plattformen och omkringliggande produkter, som exempelvis Power Platform och Dynamics 365. Detta gör oss till en helhetsleverantör inom digitala arbetsplatser baserade på Microsoft 365.

Digital Arbetsplats 2_Huset.jpg
Heltäckande erbjudande för den digitala arbetsplatsen

Våra tjänster

Vi arbetar med rådgivning och strategi, utbildning och utveckling av lösningar inom Microsoft 365. Vi har färdiga lösningar och paketeringar för olika områden såsom intranät, samarbete med Teams och ledningssystem. Självklart kan vi även anpassa lösningar utifrån era behov. Detta gör oss till en partner oavsett hur långt ni kommit på er digitala arbetsplatsresa och implementeringen av Microsoft 365. 

Digital arbetsplatsstrategi
För att lyckas på bästa sätt är en strategi nödvändig. Den användas för att ta fram initiativets syfte genom att beskriva VARFÖR vi gör detta, för VEM gör vi detta genom att definiera målgrupper, VAD  som beskriver användarnas behov och slutligen HUR som beskriver lösningar på användarnas behov. Detta genom våra beprövade arbetsmetodiker; medarbetarundersökningar, intervjuer, workshops och möten i projektgruppen. Detta arbete ligger sedan till grund för att prioritera delarna till er digitala arbetsplats.

Förändringsledning och utbildning
Införandet av nya digitala verktyg innebär förändrat arbetssätt hos era medarbetare och ett lyckat införande innebär att ni blir mer effektiva. För att nå en önskad förändring krävs kommunikation om vad som kommer ske och när, utbildning, riktlinjer och spelregler och slutligen ledningens engagemang. Detta är en del som oftast underskattas. Slutligen krävs det insatser för att de förändrade arbetssätten ska hålla över tid inte falla tillbaka i gamla vanor. Ta hjälp av oss!

Sogeti SMART Workspace – Digital arbetsplats som tjänst
Baserad på Microsoft 365 med Windows 10 är Sogeti SMART Workspace vår paketering runt digitala arbetsplatsen som utgår från medarbetarna och inte tekniken bakom. Ni prenumererar på tjänsten  och då ingår uppdateringar och support för era användare, enheter och digitala arbetsplats. Dessutom går det snabbt att komma igång. Läs mer här!

Färdiga lösningar för er digitala arbetsplats
Genom vår långa erfarenhet av exempelvis intranät, dokumenthantering och samarbete har vi valt att arbeta både med färdiga lösningar och genom att anpassa standardfunktioner i Microsoft 365. Vilken väg som passar er beror på flertalet faktorer och vi hjälper er med valen ni behöver ta ställning till. Vi arbetar exempelvis med Powell Software som är en världledande leverantör av intranätslösningar och hantering av Microsoft Teams.

Säkerhet och informationshantering
Genom att införa stöd för digitala arbetsplatser behöver informationen klassificeras och ägarskapt bestämmas för att användarna ska kunna nå informationen från olika enheter och platser. Med andra ord, vilken information har ni och vilka åtkomstregler gäller för den samt hur länge behöver ni lagra den för att uppfylla regulatoriska krav.

Migrering
Vid införandet av nya lösningar behöver information flyttas med. Vi har lång erfarenhet av migrering från olika källor som exempelvis SharePoint Server, filservrar, Notes-databaser, m.m.. Vi arbetar med flertalet verktyg på marknaden, som exempelvis ShareGate, BitTitan, Quest och AvePoint. Tillsammans med verktygsstödet har vi beprövade tekniker och metoder och flera referenser från lyckade migreringar.

Omkringliggande tjänster
Som en heltäckande leverantör av IT-tjänster har vi många strängar på vår lyra. Några exempel på omkringliggande tjänster:

Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer!

KONTAKT
  • Anders Waller
    Anders Waller
    National Digital Experiences Lead
    070-338 22 92

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Skriv ut E-post