digital_manufacturing
LÖSNING
DIGITAL ENGINEERING

Digital Engineering

Inom tjänsteområdet Digital Engineering hjälper vi dig att styra ditt företags digitala transformationsresa mot smarta, uppkopplade produkter och produktionsenheter.

"Connect anything - transform everything". Det är våra ledord inom våra Digital Engineering. Vi täcker alla aspekter av din produktcykel. Vi hjälper dig att ta fram dina produkter, fyller dem med intelligent programvara och levererar systemstöd för effektiv produktion. 

Våra tjänster inom Digital Engineering, även kallat Industry 4.0-tjänster, fokuserar på att förbättra den digitala mognadsgraden av tillverkningsindustrins kärnverksamhet.

Våra tjänster

One-stop-shop. Det är vad vi kan vara för dig och ditt företag på detta område. Våra muskler och erfarenheter är både lokala, nationella och globala. 

Product & Engineering Services
Vi designar och konstruerar din produkt samt hanterar hela dess livscykel.

High Tech Engineering Services
Vi hanterar programvarorna i din produkt från kretskort till färdig lösning.

Manufacturing & Plant Systems Services
Vi levererar system som möjliggör effektiv och kvalitetssäkrad produktion av din produkt. Från simulering av produktionsprocesser, till operatörsstöd i SCADA- och MIS-/MES-system.

Relaterade tjänster

Som världsledande inom teknik och engineering har vi många strängar på vår lyra. I dina projekt kan du även dra nytta av vår expertis inom ett antal relaterade tjänsteområden:

Innovation i centrum 

Med vårt globala nätverk för innovation bestående av ett antal Applied Innovation Exchanges, våra experter inom SogetiLabs och ett ekosystem av partners, vi ser till att era digitala investeringar skapar långsiktiga och hållbara konkurrensfördelar.

Referensexempel