Dynamica AX Center
LÖSNING
MICROSOFT DYNAMICS

Sogeti Dynamics Center

Sogeti Dynamics Center är navet via vilket du tar del av vår Dynamics-expertis. I vårt center får du hjälp, inspiration, konkreta råd och tips, samt inblick i hur andra gjort.

I Sogeti Dynamics Center har vi samlat ett 70-tal erfarna specialister på Dynamics-området, som kan leda eller bidra med värdefull expertis i dina projekt. Vi har en stark leveransförmåga kring lösningar baserade på Dynamics 365 som kan innebära stora effektiviseringsfördelar för ditt företag. Vi har nått högsta partnerstatus inom Dynamics hos Microsoft och har därför ett mycket nära samarbete kring Dynamics, men också kring metodutveckling (SureStep) och branschlösningar.

Våra tjänster

Sogeti Dynamics Center kan vara din helhetsleverantör inom området. Vårt tjänsteutbud innefattar ett stort antal tjänster, exempelvis:

 • Verksamhetsutveckling
 • Förstudier
 • Projektledning
 • Installation
 • Anpassning
 • Testning
 • Integration
 • Mobila lösningar
 • Portallösningar
 • Business Intelligence-lösningar
 • Utbildning
 • Förvaltning
 • Drift

Branchanpassad expertis

I centret är vi inte bara experter på Microsofts programvara Dynamics och andra affärssystem. Vi har även stor branschspecifik erfarenhet. Några exempel på branscher där vi redan har referenser och lösningar som kan återanvändas är:

 • Projekt- och kundorderstyrd tillverkning
 • Processtillverkande industri
 • Entreprenad- och installationsverksamhet


I vårt center fokuserar vi på återanvändning av lösningar och förbättringar vilket möjliggör sänkta utvecklings- och underhållskostnader.

Kickstarta din Dynamics 365-resa
Microsoft Dynamics 365 Upgrade Kickstart
KONTAKTPERSON
 • Malin Dargin
  Malin Dargin
  National Microsoft Business Applications Lead
  073-408 56 59

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.