effekten101
PODCAST
DIGITAL EXPERIENCES

Effekten #101: Att införa molntjänster

Hur lyckas man införa Office 365 på bästa sätt? Viktor Svensson delar med sig av erfarenheter. Ett samtal om vilka processer och verktyg som bör vara på plats i verksamheten för en smidigt flytt ”upp till molnet”.

Införandet av Office 365 är inte ett IT-projekt. Det handlar främst om en gemensam syn tex på arbetsrutiner och att förstå slutanvändarens behov. Att via effektstyrning skapa diskussioner om möjligheter och värde.

I avsnittet får även veta mer om verktyg och funktioner i Office 365. Bland annat pratar Viktor om Microsoft Teams och integrationer med övriga program. Du får också tips om hur du anpassar en molntjänst och vilken IT-kunskap som kan vara nyttig för att lyckas. 

 

Viktor SvenssonJonas Jaani (25:33)

viktor_svensson_200x207.png
Viktor Svensson

Lyssna på Effekten via SpotifyGoogle PodcastsApple Podcasts

KONTAKT
  • Jonas Jaani
    Jonas Jaani
    Producent av podcast-serien/ webbradion Effekten
    070-298 52 63

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.