Webbanalys & SEO

Att chansa räcker inte.

Webbanalys

I dag är de flesta företag och organisationer digitala i mer eller mindre utsträckning. De tjänster och produkter som erbjuds via webbplatser och andra digitala kanaler blir allt mer centrala och utgör en viktig del av verksamheten för de allra flesta. Med detta ökar även behovet av analyser och insikter hur den digitala målgruppens beteende och förväntningar ser ut.

Med hjälp av webbanalys skapas goda möjligheter att se vad som fungerar och kanske ännu viktigare vad som inte fungerar. Med en korrekt uppsatt spårning ser vi hur besökaren hittar till webbplatsen. Till exempel vilken kampanj eller sökmotor som hänvisat besökaren till webbplatsen. Därefter kan vi även följa vilka aktiviteter som sker på webbplatsen och vilka sidor som besöks samt även se hur väl vår webbplats leder till konverteringar.

Med hjälp av webbanalysen kan man även detaljstudera hur vägen fram till konvertering fungerar och lokalisera eventuella flaskhalsar i flödena där kunderna väljer att hoppa av. Med den typen av fakta och siffror är det enkelt att genomföra förändringar med väl underbyggda argument. Och med relativt enkla medel öka en konverteringsgrad med flera procent.

Genom att införa webbanalys som en naturlig del av arbetet inom den digitala marknadsföringen och skapa förutsättningar för mätning, nyckeltal och analyser så kommer Ni snabbt att se en förbättring.

Som redan beskrivits så finns det många fördelar och skäl till att arbeta grundligt och kontinuerligt med webbananlys, ett arbete som snabbt ger avkastning i form av ökade intäkter, ökad konvertering, nöjdare kunder. Helt enkelt en bättre fungerande webbplats och digital plattform.

För många företag och organisationer kan det vara ett stort steg att skapa en digital strategi och arbeta med webbanalys. Vi har bred kunskap och kan hjälpa er att utvärdera er digitala mognadsgrad och utifrån den och er ambitionsnivå erbjuda er rätt service.

Vi erbjuder tjänster inom alla områden för webbanalys - kontakta oss för att veta mer!

SEO

I dag är de flesta företag och organisationer digitala i mer eller mindre utsträckning. De tjänster och produkter som erbjuds via webbplatser och andra digitala kanaler blir allt mer centrala och utgör en viktig del av verksamheten för de allra flesta. Med detta ökar även behovet av analyser och insikter hur den digitala målgruppens beteende och förväntningar ser ut.

Med hjälp av webbanalys skapas goda möjligheter att se vad som fungerar och kanske ännu viktigare vad som inte fungerar. Med en korrekt uppsatt spårning ser vi hur besökaren hittar till webbplatsen. Till exempel vilken kampanj eller sökmotor som hänvisat besökaren till webbplatsen. Därefter kan vi även följa vilka aktiviteter som sker på webbplatsen och vilka sidor som besöks samt även se hur väl vår webbplats leder till konverteringar.

Med hjälp av webbanalysen kan man även detaljstudera hur vägen fram till konvertering fungerar och lokalisera eventuella flaskhalsar i flödena där kunderna väljer att hoppa av. Med den typen av fakta och siffror är det enkelt att genomföra förändringar med väl underbyggda argument. Och med relativt enkla medel öka en konverteringsgrad med flera procent.

Genom att införa webbanalys som en naturlig del av arbetet inom den digitala marknadsföringen och skapa förutsättningar för mätning, nyckeltal och analyser så kommer Ni snabbt att se en förbättring.

Som redan beskrivits så finns det många fördelar och skäl till att arbeta grundligt och kontinuerligt med webbananlys, ett arbete som snabbt ger avkastning i form av ökade intäkter, ökad konvertering, nöjdare kunder. Helt enkelt en bättre fungerande webbplats och digital plattform.

För många företag och organisationer kan det vara ett stort steg att skapa en digital strategi och arbeta med webbanalys. Vi har bred kunskap och kan hjälpa er att utvärdera er digitala mognadsgrad och utifrån den och er ambitionsnivå erbjuda er rätt service.

Vi erbjuder tjänster inom alla områden för webbanalys - kontakta oss för att veta mer!

Tjänster

P1-Icon-Thumbs-up.gif

 

Hälsokontroll

För att ta rätt beslut på data så krävs det att informationen är korrekt. Vår erfarenhet är att många organisationer har mer eller mindre fel i sina implementationer av webbanalyssystem. Felen kan vara kopplade till att webbplatsen uppdaterats utan hänsyn till mätning, eller att script och kod saknas på nya sidor och funktioner. Oavsett vilket så är webbanalysen en levande process som behöver regelbunden tillsyn.

Vi har många års erfarenhet av att hitta felaktigheter, och genom vår hälsokontroll kommer Ni snabbt att höja kvalitén och se positiva effekter inom webbanalys och SEO.

P2-Icon-navigation-2.gifIdentifiera mål och nyckeltal

Varför finns webbplatsen och vad är dess syfte? Vilka mål är uppsatta och hur väl presterar webbplatsen mot dessa. Genom att identifiera rätt nyckeltal kan organisationen snabbt se vad som fungerar och inte. Med hjälp av dessa nyckeltal och arbetssätt kan organisationen ta data-drivna beslut som leder till förbättringar och ökade intäkter.

P1-Icon-Calendar-1.gifImplementation av webbanalys och SEO

Mät det som ska analyseras och analysera det som mäts. För att kunna arbeta med webbanalys på ett effektivt sätt krävs en väl implementerad lösning.

Oavsett om du ska sätta upp en mätning av en ny digital tjänst eller byta ut ett befintligt mätverktyg behöver du skaffa dig en tydlig bild av vilken data som behöver samlas in, vem som ska ta del av den och hur ni ska agera på informationen.

Vi har många års erfarenhet av implementationer av webbanalyssystem, visualiseringar, rutiner och processer för att maximera nyttan och värdet med hjälp av webbanalys. När det gäller SEO följer vi viktiga sökord och deras placeringar i sökmotorerna och optimerar för att uppnå bättre synlighet och mer relevant trafik.

P2-Icon-Value-1.gifUtbildningar

Inom den digitala världen är kunskap makt. För att lyckas bra med webbanalys krävs en bred kunskap inom allt från teknik och mätskript till kunskap om analysverktyg, arbetssätt och rutiner. Våra anpassade utbildningar och dess innehåll utformar vi tillsammans med er. Genom att höja kompetensnivån kommer Ni att nå de värdefulla effekterna och insikterna snabbare och därmed möjlighet att ta korrekta besluta för er digitala närvaro.

P1-Icon-Calendar-1.gifMätning av mobila appar

Att mäta sin webbplats har varit en självklarhet för de allra flesta företag och organisationer sedan länge. Många företag har även lanserat en eller flera mobilappar som ska komplettera den digitala närvaron ännu mer. Ofta är dessa appar väl använda och i vissa fall har dessa mer trafik än den traditionella webbplatsen. Vad många missar eller inte känner till är att det går utmärkt att implementera mätning även i mobila appar. Vi har lång erfarenhet att ta fram mätplaner för mobila appar och implementera nödvändiga SDK’er för mätverktygen. 

Vi erbjuder:

  • Tillsammans med er och de mål Ni har med appen etablerar vi en detaljerad mätplan.
  • Vi instruerar eller implementerar den kod som krävs för datainsamling i mobilappen.
  • Skapar och konfigurerar analysrapporter motsvarande mätplanen.
  • Vi säkerställer funktionalitet och kompabilitet för datainsamling och rapporter.
  • När projektet når sitt mål genomför vi en överlämning av kunskap och dokumentation.

Efter slutförd implementation har Ni en väl fungerande mätning av er mobilapp och kan följa besökarnas beteenden även i den mobila appen. Analyserna och informationen hjälper att utforma nästa version av appen och säkerställa en förbättrad funktionalitet och ökad konvertering.

Kund Case

Innehåll

 

Självhjälp

Leads och varumärkesbyggande

Handel

Kontakt

Mattias Carlsson

Webbanalytiker & Digital strateg, Uppsala

Simon Wall

SEO och Digital strateg, Jönköping

Jonas Rognon

SEO och Digital strateg, Uppsala