Eva Holmquist
OM OSS
JOBB

"Att ha många testkollegor både nationellt och internationellt är guld värt"

Eva Holmquist brinner passionerat för test och kvalitetssäkring och att tillsammans med andra skapa system av hög kvalitet, som gör nytta. Och så älskar hon att dela med sig av sin kunskap, som nationell kompetensområdesansvarig, talare på event, författare och  bloggare. Lär känna henne här!

Beskriv dig själv med tre ord:
Kreativ, nyfiken och engagerad.

Berätta lite om din bakgrund:
Jag är uppvuxen i Pixbo utanför Göteborg och flyttade till Jönköping när jag var klar på Chalmers 1991. Sedan dess har jag arbetat med systemutveckling i olika roller som exempelvis programmerare, testare, testledare, projektledare och kvalitetssäkring. Under hela tiden har test varit ett ständigt inslag och testuppdragen många. Jag har också arbetat med verksamhetsutveckling, metodutveckling och utbildning samt med coachning/mentorskap. När jag arbetade på Combitech tog jag och mina kollegor fram den första ackrediterade certifieringsutbildningen för ISTQB Grundnivå på svenska.

Min karriär på Sogeti:
Jag började på Sogeti i december 2017 efter att ha jobbat som teststrateg på Jordbruksverket under sex år. Min bok om Praktisk mjukvarutestning skulle just komma ut och jag ville ha möjlighet att parallellt med intressanta uppdrag också bygga mitt personliga varumärke inom området. Strax därefter tog jag över ledarskapet för vår nationella kompetensutvecklingsgrupp för test. Under min tid på Sogeti har jag haft flera intressanta uppdrag och även haft tillfälle att hålla föredrag inom olika testrelaterade ämnen som exempelvis "Agil testning i 3D", "Kan en AI ha fördomar?", "Devops och QA" och "Kvalitetssäkring på steroider".

Vad brinner du mest för inom ditt expertområde?
Jag brinner för att få alla inblandade att arbeta gemensamt för att användare och andra intressenter ska få tillgång till system med rätt kvalitet som stödjer verksamheten. Det är viktigt att se till helheten och arbeta tillsammans. Test är också väldigt roligt, eftersom allt påverkar kvaliteten. Det finns alltså inget område som inte är relevant för mitt uppdrag... 😉 Det är ett område där jag ständigt kan utvecklas och lära mig nya saker.

Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut?
Det är väldigt olika beroende på vilken dag det är. Just nu är det intensivt, eftersom vi närmar oss release. Därför är det mycket tester och felsökning som pågår. Idag började jag dagen med att skriva klart en manual för att hantera vår testbänk för testare från andra län. Därefter diskuterade vi fortsatt felsökning. Om ett tag kommer jag att ha ett möte med samtliga som är inblandade i provdriften för en genomgång av nuvarande status. Därefter blir det testning av rapporter under en stor del av dagen avbrutet av delrapportering, felsökning och planering. I det här läget är det mycket reaktivt beroende på vad som dyker upp under dagen och dessutom en hel del planering för tester som ligger längre fram i tiden. Det är väldigt roligt att jobbet är så varierande och att jag kan få jobba både med övergripande frågor, men också vara nere på detaljerna.

Hur är en typisk sogetiare?
Det känns alltid lurigt att generalisera, eftersom alla naturligtvis är individer med sina personlighetsdrag. Det som jag ändå skulle säga är gemensamt för de flesta är en öppenhet där man gärna delar med sig av erfarenheter och är intresserad av vad andra kan.

Varför jobbar du på Sogeti?
Jag valde Sogeti av ett antal olika anledningar. Den första är att företagets värderingar stämmer överens med mina egna. Det är viktigt för mig att vara på ett företag där jag känner att vi i grunden delar värderingar kring hur man ska bedriva uppdrag och agera mot kunder. Det andra skälet var att på Sogeti har jag många kollegor både nationellt och internationellt som arbetar med test. Det ger en möjlighet att lära sig och utbyta erfarenheter med många kollegor. Det sista skälet var att för Sogeti är det positivt om jag bygger mitt personliga varumärke inom test. Det ger mig möjligheter att parallellt med uppdrag vara ute och prata om de ämnen som engagerar mig samt hjälpa fler med frågor inom test.

KONTAKT
  • Eva Holmquist
    Eva Holmquist
    Senior Test Specialist
    072-502 83 93