alt-text

BUSINESS INTELLIGENCE

Nyhets- och trendspaning

kalendar Fredag 24 April kl 08.00 - 16.00
Kaffe smörgås kl 09:30
kalendarTeknikparken, Nobelsalen
Nobelvägen 2 Gävle

Att ständigt fortsätta utvecklas i snabb takt och ta vara på ny smart teknik är en utmaning för de flesta företag och organisationer. Genom att nyttja den data som finns tillgänglig kommer du långt. Med Business Intelligence-lösningar (BI) och dataanalyser kan du hitta nya affärsmöjligheter för din verksamhet samt optimera redan implementerade affärsprocesser.

Denna resa brukar börja med spridda Excelblad men visionen om den data-drivna organisationen är idag fullt realiserbar där data alltid finns till hands för att stödja beslutsfattare.

Lite text


Denna resa brukar börja med spridda Excelblad men visionen om den data-drivna organisationen är idag fullt realiserbar där data alltid finns till hands för att stödja beslutsfattare.


Sogeti bjuder nu in till ett seminarium som fokuserar på vad som är på gång inom BI idag som exempelvis Big Data, mobilitet, in-memory-analyser och nya typer av visualiseringar.


Seminariet riktar sig både till dig som jobbar som beslutsfattare med fokus på uppföljning och styrning och till dig som jobbar mer operationellt med dataanalyser.

AGENDA
•  Big data
•  Mobilitet
•  In-memory-analyser
•  Visualiseringar och mycket text efter och mycket text efter och mycket text efter och mycket text efter och mycket text efter 

Välkommen!
För mer information klicka på anmälningsknappen ovan. Anmäl senast 15:e maj kl 14:03


Frågan
Vill du äta?
todo todo