Kartläggning av havsbotten med Länsstyrelsen
REFERENSER
DATA & AI

Så kartlägger Länsstyrelsen i Västerbotten Sveriges kusters havsbotten med hjälp av GSI

Länsstyrelsen är den statliga myndighet som har i uppdrag att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Tillsammans med oss på Sogeti tas nu en metodik fram för att kartlägga Sveriges kusters havsbotten.

Bakgrund

Länsstyrelsen i Västerbotten arbetar på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten med att utveckla en metodik för att kartlägga havsbotten längs Sveriges kuster. Målet är att effektivt kunna observera förändringar i miljön på grund av exempelvis klimat, utsläpp och fysisk påverkan.

Utmaningen är att insamling och analys gjorts med båt, dykning och drönare, vilket blir dyrt att genomföra men även i tillräcklig omfattning. Genom att nyttja satellitbilder och djupinlärning från AI (Artificiell intellligens) såg man möjligheten att löpande analysera hela Sveriges kuster.

Lösning

Genom att använda de modeller och verktyg Sogeti utvecklat inom Geo Satellite Intelligence (GSI) för fjärranalys i kombination med insamlad data från Länsstyrelsen, utvärderades två djupinlärningsmodeller för kartläggning av havsbotten. Utvärderingen gjordes på 80 timmar över ca 6 veckor och segmenteringsmodellerna som användes var GSI Local Analysis Tool och Sentinel-2. 

Resultat

Nyttan på kort sikt är att vi har lärt oss att metoden med satellit är gångbar. En fortsättning krävs för att nå en en lånsiktigt produktionsvärdig och hållbar lösning. 

Men genom att nyttja satellitdata kan hela Sveriges kustnära bottnar kartläggas löpande, exempelvis på månatlig basis, istället för årlig eller färre. Dessutom blir kartläggningen mer kostnadseffektivt.

Att hitta skador eller förändringar på till exempel, det viktiga ålgräset, gör att man kan förstå påverkan av klimatändringar, såväl som att veta vilka åtgärder som behöver göras.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKT
  • Marcus Norrgren
    Marcus Norrgren
    Data & AI Lead, Sverige
    073-061 96 80

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen är den statliga myndighet som har i uppdrag att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna.

Länsstyrelsen Västerbotten är en myndighet som är regeringens företrädare i Västerbotten. Den viktigaste uppgiften är att arbeta för att riksdagens och regeringens beslut får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. I Sverige finns 21 län och varje län har en Länsstyrelse.

Protecting biodiversity along the Swedish seabed