Informationssäkerhet
LÖSNING
INFORMATIONSSÄKERHET

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är en nyckelkomponent för din verksamhet. Vi har omfattande expertis på området och har en pragmatisk ansats till hur vi stöttar våra kunder. Vi kan dessutom snabbt och konkret hjälpa dig, när du behöver komplettera och bygga vidare på era insatser inom informationssäkerhet.

Genom att bryta ner arbetet i hanterbara delar och stötta våra kunder med prioriteringar och roadmaps, ger vi dig ordning och reda och en proaktivitet i ert informationssäkerhetsarbete. Genom att lista vanliga utmaningar som våra kunder står inför och koppla dem till olika tjänster, hittar du snabbt rätt i vilket ditt nästa steg kan vara tillsammans med oss och hur snabbt du kan komma vidare med hjälp av tillhörande kickstart-erbjudande. Med oss blir det lätt att göra rätt.

Kartläggning

Har du någon av följande utmaningar i din organisation?

 • Vi har inte tid att kvalitetssäkra vårt arbete utan vi gör i stort sett som vi alltid gjort
 • Vi saknar tydlig styrning så vad är det för idé att ställa krav om inte förmågan finns att uppfylla kravet
 • Vi har ingen tydlig överblick av det vi behöver åtgärda
 • Vi är osäkra på om vi har rätt kunskap för att genomföra de som krävs
 • Vi har inte de tekniska förutsättningarna på plats

Vi löser dina utmaningar. Vi hjälper dig att kartlägga verksamhetens förmågor inom informationssäkerhet, ger möjligheter att nå verksamhetens mål, i rätt tid och till rätt kostnad.

Vi har dessutom skapat ett kickstart-erbjudande för att du snabbt ska komma framåt. På bara tre veckor hjälper vi dig att skapa ett underlag som synliggör vilka förmågor som finns i er verksamhet och vilka förmågor som behöver förstärkas för en säker digitalisering.

Läs mer om Kickstart – förmågor för informationssäkerhet >>

Klassning av information

Har du någon av följande utmaningar i din organisation?

 • Vi saknar en överblick av all information som vi hanterar i verksamheten
 • Vi vet inte hur vi ska klassa eller hantera vår data
 • Vi vill kvalitetssäkra vår modell och metod för hanteringen av information

Vi löser dessa utmaningar tillsammans med dig, Att värdera sin information korrekt ger möjligheter att hitta balansen mellan skydd, användarvänlighet och kostnad.

Vi har dessutom skapat ett kickstart-erbjudande för att du snabbt ska komma framåt. På bara tre veckor hjälper vi dig att skapa utvecklings- och förvaltningsprocesser i klassning och synliggör hur klassningens säkerhetsnivåer leder till balanserade och verksamma säkerhetsåtgärder.

Läs mer om Kickstart – klassning av information >>

Riskhantering för informationssäkerhet

Har du någon av följande utmaningar i din organisation?

 • Vi saknar verktyg och kunskap kring riskanalys
 • Vi är osäkra när det är optimalt att riskanalysera och hur analyserade risker bör hanteras
 • Vi vill kvalitetssäkra vår modell och metod för riskhantering

Tröskeln för att identifiera och sätta upp en systematisk riskhantering kan kännas hög. Vi hjälper din organisation att komma över den tröskeln och få stöd i hur ni praktiskt går tillväga för att identifiera, värdera, analysera, skapa handlingsplan och följa upp resultatet.

Vi har dessutom skapat ett kickstart-erbjudande för att du snabbt ska komma framåt. På bara tre veckor hjälper vi dig att få fram en specialanpassad metod för din verksamhets riskhantering, utbildar nyckelpersoner och visar vägen framåt.

Läs mer om Kickstart – Riskhantering för informationssäkerhet >>

Kravkatalog för informationssäkerhet

Har du någon av följande utmaningar i din organisation?

 • Vi har svårt att kravställa vid upphandling av tjänster av varor 
 • Vi har svårt att kravställa vid upphandling av tjänster som innefattar informationshantering
 • Vi har svårt att kravställa organisationsinterna tjänster för drift och förvaltning av IT-infrastruktur
 • Vi saknar aktuell kravkatalog för informationssäkerhetskrav
 • Våra informationssäkerhetskrav är inte kopplade till organisationens modell för informationsklassning

Dessa kan vi lösa med en kravkatalog för informationssäkerhet. Vi ger er stöd i hur ni praktiskt går tillväga för att ta fram en kravkatalog och hur ni organiserar ert arbete med löpande förvaltning av densamma.

Vi har dessutom skapat ett kickstart-erbjudande för att du snabbt ska komma framåt. På bara tre veckor hjälper vi dig att skapa modell och metod för framtagande av en kravkatalog som är anpassad för din organisations förutsättningar och behov.

Läs mer om Kickstart – Kravkatalog för informationssäkerhet >>

Uppföljning av informationssäkerhetsarbetet

Har du någon av följande utmaningar i din organisation?

 • Vi har inga rutiner för uppföljning av informationssäkerhetsarbetet
 • Vi har inte järnkoll på om vårt informationssäkerhetsarbete har avsedd verkan
 • Vi har inte järnkoll på om våra säkerhetsåtgärder tillämpas
 • Vi är osäkra på om de resurser vi lägger på vårt informationssäkerhetsarbete är adekvata

Vi löser dessa utmaningar genom att hjälpa er att följa upp ert informationssäkerhetsarbete då det är en nödvändighet för att veta att man uppfyller informationssäkerhetskrav i förordningar och lagar, det egna ledningssystemet och eventuella krav från kunder och samverkansparter.

Vi har dessutom skapat ett kickstart-erbjudande för att du snabbt ska komma framåt. På bara tre veckor hjälper vi dig att organisera och utforma ert arbete med löpande uppföljning, utvärdering och förbättring. 

Kickstart – Uppföljning av informationssäkerhetsarbetet >>

Frågor?

Har du frågor hör av dig direkt till vår nationelle expert Leif Carlsson (kontaktuppgift högst upp på denna sida) eller till ditt närmaste Sogetikontor.

KONTAKT
 • Leif Carlson
  Leif Carlson
  Arkitekt informationssäkerhet, Karlstad
  076-116 53 24

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.