Intranet
LÖSNING
DIGITAL EXPERIENCES

Intranät

Intranät – en plats för kunskap, engagemang och utbyte och en viktig del i att skapa din digitala arbetsplats.

Ett företag består av människor. Människor med idéer. När vi börjar samarbeta och dela med oss av våra idéer i vardagen skapas möjligheter till utveckling – både av verksamheten och av individen. Ett intranät kan bli navet för ett företags kunskapsutbyte. Social collaboration är ett plattformstänk som bygger på att möjliggöra för individer att samverka och dela information för att uppnå ett gemensamt mål.

Dagens intranät är inte enbart ett verktyg för att från ledningens håll distribuera information. De förväntas vara interaktiva och uppmuntra besökaren att delta och dela kunskap. Ditt intranät hjälper din verksamhet att till fullo bli "den digitala arbetsplatsen" så att dina medarbetare kan arbeta effektivt var de än befinner sig.

Visualisering av statistik och data

Vi tror att de bästa språkrören för ett företag är de anställda. Alla anställda. Går det bra för företaget vill man berätta om det, inte bara för sina kollegor, utan för sina vänner och sin familj och omvärlden via till exempel sociala medier. Går de dåligt vill man inte bara veta om det utan också varför och vad man kan göra åt saken. Genom att visualisera försäljningssiffror och statistik på ett enkelt sätt i medarbetarnas vardag finns mycket att vinna. Siffror kopplat till mål kan få alla att känna delaktighet och kämparglöd. Att komma dit handlar mer om inställning än teknik. Finns all data strukturerat kan vi visualisera den på ett användarvänligt sätt på skärmar i arbetsmiljön. Skrytsiffror på skärmen i receptionen, försäljningsmål kopplad till realdata på säljavdelningen och aktuellt lagersalto med GPS-data kopplat till godset på logistikavdelningen.

Visualisering av data handlar inte bara om att ge ekonomichefen underlag för klokare beslut utan också om att ge medarbetarna kunskap och insikt om företagets status. Visualisering av affärsdata skapar en känsla av delaktighet – på alla nivåer.

Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Så skapade Polarbröd en modern och digital arbetsplats

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKTPERSON
 • Anders Waller
  Anders Waller
  National Modern Workplace Lead
  070-338 22 92

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Joakim Wahlqvist
  Joakim Wahlqvist
  National Data & AI Lead
  +46 703 451 801

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.