Andreas Sjöström
OM OSS
JOBB

”Jag blev kär i en mobiltelefon i Paris 1997 och på den vägen är det.”

Lär känna Andreas Sjöström, tidigare bland annat globalt ansvarig för digitala kanaler, Chief Technical Officer inom vår skandinaviska organisation och nu ansvarig för vår koncerns Applied Innovation Exchange (AIE) i San Fransisco.

Beskriv dig själv med tre ord: 
Nyfiken, analyserande, uttrycksfull.

Berätta lite om din bakgrund: 
Mina första rader kod kom till på 80-talet. Jag var tio år gammal och när kompisarna ville bli poliser eller fotbollsspelare, drömde jag om att bli programmerare. Det var så sanslöst spännande att hitta på nya idéer. Utvecklingsmiljöerna blev mina uttrycksverktyg, mina penslar och målardukar. Glädjen att kunna skapa något digitalt som andra gillar blev en drivkraft som håller än idag.

Den glädjen var skälet till att jag blev passionerat förälskad i handdatorn och mobiltelefonen i slutet av 90-talet. Jag förstod att de flesta av oss så småningom skulle använda dem. Insikten, eller åtminstone magkänslan, att jag kunde få vara med att skapa sådant som alltid finns till hands, för många, var ögonblicklig.

Jag har haft förmånen att ha arbetat på Microsoft i flera år och sedan inom vår koncern, både på Sogeti och Capgemini. Att ha träffat och arbetat med Bill Gates, Steve Ballmer, och andra personer som format branschen har varit sporrande och lärorikt på fler plan än de strikt professionella.

På fritiden har jag skrivit böcker och olika slags artiklar på temat digitala lösningar. Även om utmärkelser och erkännanden har betytt mycket så värderar jag förmånen att ha arbetat med hjärtliga och skickliga medarbetare hos kunder och i våra egna team allra mest. Det finns alltid nytt att lära i varje möte med nya bekantskaper.

Vilka är dina starkaste drivkrafter?
På jobbet drivs jag i situationer som har djupare mening och syfte. Det vi gör ska betyda något, gärna varaktigt och medmänskligt. Jag tycker om att ge och få frihet att utforma lösningar på utmaningar, och aptiten på lärdomar genom helt nya erfarenheter blir bara större.

Vad brinner du för extra mycket just nu?
Den digitala revolutionen som vi bevittnar har inte sin grund i tekniska verktyg utan i förändrade informationsbeteenden. Kunder, anställda, familj, och vänner… betydelsen av digitala flöden av funktioner och information börjar, på alla nivåer, gå upp för oss alla nu. Jag brinner för att utforma nya koncept som förbättrar kundupplevelser, accelererar företagsprocesser, och lägger grunden för nya affärsmodeller. Många kallar det för digital transformation. Vi står bara helt i början av en genomgripande omvandling av samhälle, familje- och affärsliv. Det är kanske småtokigt, men jag får ofta bokstavligen gåshud när jag arbetar med de här frågorna.

Hur har arbetet kring digitala kanaler förändrats under åren?
Vi har gått från att betrakta dem som valfria och helt separata kanaler för monologer till helt affärskritiska och sömlöst sammanflätade interaktionsflöden. Marknadsledande företag tillhandahåller sina produkter och tjänster till sina kunder och partners på alla slags digitala enheter, utnyttjande varje enhets unika karaktärsdrag för driva mervärde. Idag är användarens upplevelse än mer i fokus.

Vad är de hetaste trenderna inom digitala kanaler just nu?
Helt praktiskt är det omöjligt att komma ifrån AI, omnikanalsplattformar, öppna API’er både internt och externt, och det vi idag kallar för Internet of Things men som redan nu är grundläggande karaktärsdrag i de flesta saker vi ser omkring oss; att det mesta kopplas upp för att ge oss vackrare och smartare koncept. Allt är digitalt idag och användaren är mer i fokus än någonsin tidigare.  

Vi söker ständigt nya medarbetare på området. Vad är det för typ av person vi söker och vad behöver man ha för bakgrund?
Vi söker dem som på allvar brinner för innovation och nya digitala koncept och som i sin bakgrund har erfarenheter inom digitala strategier, konceptutformning, grafiskt skapande, utveckling eller test. Det är få som har alla dessa färdigheter men den som har djup i något av områdena och samtidigt aptit på fler, är alltid varmt välkommen till Sogeti.

Hur kommer det sig att du arbetat inom vår koncern så många år?
Entreprenörskap, enkelhet, ärlighet, frimodighet… vi har några värdeord på Sogeti som faktiskt betyder något. Jag tycker väldigt mycket om det genuina på Sogeti, att vi verkligen vill göra vårt yttersta i varje kundinteraktion, i varje projekt. Det är också viktigt för mig att vara delaktig i något som ger unga människor möjlighet att växa, att ta för sig, och ta sig an nya utmaningar.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Computer Sweden intervjuar Andreas på temat "Så bygger jag mitt personliga varumärke"

Kontakt
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    AIE San Fransisco Lead
    +46 70 609 85 13

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Faktaruta

Namn: Andreas Sjöström

Titel:
CTO inom Sogeti och Capgemini, Skandinavien

Född:
1972

Bor:
Stockholm

Fritidsintressen:
Fotografi, styrketräning och pianospelande

Twitter
Skriv ut E-post