JOBB
PROJEKTLEDNING

"Min största drivkraft är förändring i syfte att förbättra"

Christer Hedlund valde Sogeti på grund av företagets breda kompetens. Men han nämner också systerbolaget Capgemini som en stor tillgång. Ensam är stark - men tillsammans är starkare.

Christer HedlundBeskriv dig själv med tre ord:
Vilja, lära, driva. 

Berätta lite om din bakgrund:
Jag har verkat i IT-branschen i 30 år, varav 25 i olika ledarroller.

Min karriär på Sogeti:
Mina expertområden är verksamhetsledning, förändringsledning och program/projektledning. Jag har varit anställd på Sogeti ett drygt år och hittills har mina uppdrag handlat om projekt- och programledning hos en stor kund i transportsektorn.

Vad brinner du mest för inom ditt expertområde?
Min största drivkraft är förändring i syfte att förbättra. Det kan handla om så skilda saker som en affärsprocess, ett IT-system, en organisation eller en mänsklig relation.

Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut?
Min metodik skiljer sig inte så mycket från många andra; Inventera och analysera problemet, gå in i en uppfinnings- och lösningsfas, sedan pilot och genomförande. Efter en tid sker utvärdering och uppföljning. Med denna metodik så blir det en stor mängd enskilda möten i början, en hel del workshops under lösningsfasen och i utförandefasen kan det handla om rekrytering och bemanning av team, utbildning, projektledning etcetera. Så mina arbetsdagar kan se väldigt annorlunda ut beroende på var i kedjan aktiviteten befinner sig.

Varför jobbar du på Sogeti?
Jag arbetar på Sogeti på grund av den breda och djupa kompetens som finns att tillgå. Inte minst också från systerföretaget Capgemini. Arbetar vi tillsammans så finns det väldigt få uppdrag vi inte skulle klara av!todo todo
Kontakt
  • Christer Hedlund
    Christer Hedlund
    Program Manager/Senior Consultant
    070-356 32 41
Faktaruta

Namn: Christer Hedlund
Titel: Program Manager/Senior Consultant
Född: 1962
Bor: Björlanda, Göteborg
Familj: Särbo, två barn, en 20-åring hemma och en 23-åring utflugen
Fritidsintressen: Segla, resa och god mat