Elin Wålstedt
OM OSS
JOBB

"Jag är glad över att Sogeti alltid ser till mitt bästa"

Elin är projektledare på Sogeti Umeå och har nyfikenhet som ett av sina ledord. Hon tror att vi genom att närma oss varandra och förstå andra perspektiv kan hitta bättre och gemensamma lösningar på problem.

Beskriv dig själv med tre ord
Engagerad, relationsdriven och nyfiken

Berätta lite om din bakgrund
Innan jag kom till Sogeti jobbade jag i många år som projektledare och produkt- och informationsspecialist i omvärldsbevakningsbranschen. Jag har alltid brunnit mycket för att se helheten och att stötta utveckling med kundperspektiv. Jag har en magister i kvalitets- och ledarskapsutveckling och drivs av att se och förstå verkliga behov och lösa verkliga problem åt våra kunder.

Min karriär på Sogeti
Jag har jobbat på Sogeti sedan i april 2019 och fick en jättefin start på företaget. Jag fick möjlighet att lära känna organisationen och mina kollegor innan jag gick in i mitt första uppdrag, som projektledare hos en storkund inom offentlig sektor. Jag är glad över hur Sogeti ser till mitt bästa, både i min yrkesroll och som människa.

Vad brinner du mest för inom ditt expertområde?
Att hjälpa min kund att utvecklas mot ett allt bättre helhetsperspektiv. Jag tror att många organisatoriska utmaningar grundar sig i stuprörstänk. Jag tror också att det finns en inbyggd nyfikenhet i oss människor, en vilja att lära känna varandra och förstå varandras arbetssituationer. Kan vi närma oss varandra och se att vi delar många utmaningar och möjligheter, oavsett vilken del av en organisation vi jobbar i, så är jag övertygad om att vi kan hitta gemensamma lösningar på verkliga behov och problem. Vi kan jobba smartare tillsammans – inte bara samtidigt!

Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut?
En vanlig dag består till stor del av möten. Som projektledare behöver jag löpande planera och följa upp arbetet tillsammans med mina projektmedlemmar, med projektledare för angränsande projekt och med min uppdragsgivare. Jag har uppdrag i en väldigt stor organisation och behöver också samverka med och lära känna representanter från många olika delar av organisationen för att utföra mitt uppdrag. Mellan mötena behöver jag också hinna med den dokumentation och förberedelse som följer med rollen som projektledare. Det är verkligen fullt upp, dagarna rusar förbi!

Hur är en typisk sogetiare?
En typisk sogetiare är öppen, intresserad av sina kollegor, idérik och engagerad. Sogetiaren månar om ett gott arbetsklimat och om ett gott samarbete.

Varför jobbar du på Sogeti?
När man sitter större delen av tiden ute på uppdrag är det en skön känsla att då och då komma in på kontoret. Där möts man alltid av glada kollegor och en härlig energi, lite som att komma hem till sin Sogeti-familj.

KONTAKT
  • Elin Helsing Wålstedt
    Elin Helsing Wålstedt
    Projektledare, Umeå
FAKTARUTA

Namn: Elin Helsing Wålstedt
Titel: Projektledare och förändringsledare
Född: 1974
Bor: Umeå
Familj: Man, två tonåringar och en katt
Fritidsintressen: Odling, matlagning och körsång

Skriv ut E-post