Henrik Lundén
OM OSS
JOBB

"Jag vill göra människors arbetsdagar roligare"

Att underlätta människors vardag är något som Henrik Lundén känner starkt för. Särskilt om han får göra deras jobb mer givande och på så sätt skapa bättre resultat. Det kan framförallt ett gäng göteborgare skriva under på.

Henrik LundénBeskriv dig själv med tre ord:
Samverkande, organiserande, språkintresserad.

Berätta lite om din bakgrund:
Född och uppvuxen i Göteborg och är systemvetare från Göteborgs universitet där jag även har läst tyska och psykologi. En viktig period i mitt yrkesliv som fortfarande påverkar mig är när jag och många kollegor arbetade med att transformera Göteborgs stad till en välfungerande samverkansorganisation, både med hjälp av nya verktyg och med kulturförändrande arbetssätt för organisationens kärna, det vill säga medarbetarna. Även den politiska styrningen påverkades eftersom både stadshuset och kommunala nämnder och bolag berördes. Man kan säga att det hela var besjälat av Lean-tänkande i många avseenden när vi stegvis tog bort onödigheter och införde möjligheter att enkelt se vad andra höll på med så att arbetet kunde få en snabbare progress samtidigt som många medarbetare fick mycket roligare och mer utvecklande arbetsuppgifter.

Jag flyttade till Stockholm 1998 och började på Cap Gemini då. Min del av företaget var den som blev Sogeti. Några år senare valde jag att arbeta i ett annat konsultbolag i ett par år men återvände till Sogeti 2010 vilket jag verkligen inte ångrar.

Min karriär på Sogeti:
Jag började som projektledare men utbildade mig inom området kvalitetssäkring för läkemedelsindustrin, så kallad validering. Det handlar i korta ordalag om strikt testning med mycket formell dokumentation av testernas resultat, godkännanden, granskningar och processbeskrivningar. Det viktiga är att tillverkning och mycket annat arbete inte ska vara beroende av vem som utför det utan att processerna är så säkra att tillräcklig och rätt kvalitet uppnås vid varje tillfälle de används. Detta ledde till min specialisering inom testområdet. Sedan flera år har jag uppdrag hos en av våra största kunder där jag har varit testledare för systemtester, acceptanstester och prestandatester av ett stort CRM-system. Efter detta blev jag service delivery manager och därefter fick jag min nuvarande roll som testsamordnare.

Vad brinner du mest för inom ditt expertområde?
Att inte fastna i ålderdomligt tänkande, att komma framåt och ta bort onödiga saker till förmån för det som ger verklig nytta i vårt arbete. Inom testprofessionen handlar det om att ta till sig modernare arbetssätt, behålla det som fungerar bra och skala bort meningslöst skräp. Särskilt tycker jag om klar kommunikation där risken för missförstånd minimeras och att bibehålla det som har lett till framsteg så att man inte halkar tillbaka i dåliga vanor och sämre arbetssätt vilket är lätt hänt.

Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut?
Det hör till ovanligheterna att jag arbetar på Sogetikontoret. Jag är nästan alltid hos min kund som jag nu har arbetat för sedan 2010. I mitt nuvarande uppdrag är jag testsamordnare och det innefattar att samverka med testare och utvecklare hos fyra outsourcingleverantörer i Indien, acceptanstestledare, kundens kravställare, mina två testsamordnarkollegor, vår efficiency driver för testfrågor, kundens leveranssamordnare, testansvarige och många andra. Som i många outsourcingverksamheter handlar det om att stegvis uppnå förbättringar på bred front, både när det handlar om att följa processer och att vidareutveckla dessa. Detta baseras på många personers erfarenheter och aktiva medverkan.

Processer är till för att underlätta för människor i deras vardag och jag har ett starkt engagemang i att bidra med sådant som gör arbetet roligare, effektivare och resultaten ännu bättre. Kloka lösningar och ett läge där det arbete man lägger ner är meningsfullt och inte bara blir formella skrivbordsprodukter känns alltid bra.

Varför jobbar du på Sogeti?
Jag tycker om stora, internationella och kraftfulla företag. Vi har gott om metoder, bra praxis för mycket inom branschen och mängder av bra medarbetare, det vill säga mina viktiga kollegor. Vi ställer upp för varandra så att vi tillsammans blir ännu bättre.

 

todo todo
Kontakt
  • Henrik Lundén
    Henrik Lundén
    IT-konsult, Testledare, Projektledare
    070-850 56 71
Faktaruta

Namn: Henrik Lundén

Titel:
IT-konsult, Testledare, Projektledare

Född:
1963

Bor:
Kungsholmen i Stockholm

Familj:
Sambo

Fritidsintressen:
Segling, träning, mat och viner, fixar gärna med fritidshuset på Tjörn i Bohuslän, reser gärna, gillar opera, särskilt den tyska repertoaren av till exempel Richard Wagner och Richard Strauss.

 

World Quality Report 2017-18