Malin Sjöstrand
OM OSS
JOBB

"Jag brinner för att få vara kreativ"

Malin Sjöstrand tar cykeln till jobbet och stannar från åtta till fem. Däremellan går resan från idé till lösning, genom entusisam och visioner. Och sedan målet: En high-five för väl genomfört arbete.

Malin SjöstrandBeskriv dig själv med tre ord:
Positiv, lyhörd, uthållig.

Berätta lite om din bakgrund:
Är uppvuxen i Göteborg. Har arbetat som projektledare och kravanalytiker i gränslandet mellan verksamhet och IT under många år. Har även bott tre år i Schweiz.

Min karriär på Sogeti:
Projektledare inom Business Intelligence, Digitala Kanaler och nu senast inom byte av affärskritiskt stordatorsystem. Och nu Delivery Executive.

Vad brinner du mest för inom ditt expertområde?
Att om och om få göra en resa tillsammans med de människor som ska använda våra lösningar. Att få dela entusiasm när man formulerar visioner och krav tillsammans och sedan få vara kreativ när vi modellerar och bygger stödet. Och till sist ge varandra en ”high-five” när vi går i mål.

Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut?
Cyklar till jobbet, dyker in vid 8-snåret, morgon-scrum och sen möten och modelleringar fram till lunch. Eget arbete på eftermiddagen och avstämningar med arkitekten. Cyklar hem vid 17-snåret.

Varför jobbar du på Sogeti?
Bra och intressanta kunduppdrag.

Kontakt
  • Malin Sjöstrand
    Malin Sjöstrand
    Delivery Executive
    072-209 14 64

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Faktaruta

Namn: Malin Sjöstrand                        

Titel: Delivery Executive

Född: 1966

Bor: Bromma

Familj: Gift med Björn och har tre barn, 17, 15 och 12 år gamla

Fritidsintressen: Friluftsliv, skidåkning och körsång