OM OSS
JOBB

"Det är fantastiskt att få vara med på resan"

Det är när teamet börjar se nyttan med de agila metoderna som Tomas Johansson trivs som bäst med sitt jobb. Att kunna påverka sin arbetssituation ökar engagemanget i gruppen och förstärker energin. Något som också väcker många skratt mellan varven.

Tomas JohanssonBeskriv dig själv med tre ord:
Social, lösningsorienterad, kvalitetsfokuserad.

Berätta lite om din bakgrund:
Började jobba för en svensk biltillverkare med flygande mjukvara där krav på test och process är mycket höga. Gick sedan vidare i karriären och upptäckte Scrum, vilket väckte mitt intresse för agila arbetsmetoder. Slog mig sedan in på konsultbanan med ett antal nya uppdrag för biltillverkaren.  

Min karriär på Sogeti:
Började våren 2014 i ett uppdrag att driva automatisering av tidigare manuella test. Uppdraget har med tiden utvecklats till att involvera uppgiften att få hela avdelningen att se över hur man jobbar. Fokus på agilt arbetsätt, ständig förbättring och kvalitet.

Vad brinner du mest för inom ditt expertområde?
Läsbar kod och agila arbetsmetoder. Det är fantastiskt givande att få vara med på resan när ett team börjar se nyttan med att jobba agilt. Det blir ett väldigt engagemang när individerna känner att de kan påverka sin arbetssituation och ser resultaten av ständig förbättring. När energi läggs på att göra saker bättre istället för att bara känna stress över det som går dåligt.

Vikten av läsbar kod kom som en uppenbarelse under mitt första år som utvecklare på ett större projekt när jag slogs av hur länge projekt lever och hur stor del av tiden som ägnas åt att läsa och underhålla gammal kod. Sedan dess har jag brunnit för testdriven utveckling och läsbar, underhållbar kod.

Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut?
Mycket kaffe, många skratt! Tiden fördelas mellan att följa upp orsaker till fallerade tester tillsammans med utvecklare, agera coach för tankar om agilt arbetssätt och process, implementera nya testfall och försöka hitta nya sätt att förbättra och förenkla utveckling och automatiseringen av byggen och test.

Varför jobbar du på Sogeti?
För att det är ett företag som månar om sina anställda.

todo todo
Kontakt
  • Tomas Johansson
    Tomas Johansson
    High Tech-expert
    070-512 62 30
Faktaruta

Namn: Tomas Johansson

Titel: High Tech-expert

Född: 1978

Bor: Linköping

Familj: Sambo och två barn 

Fritidsintressen: Familj, stränginstrument och motorsport

World Quality Report 2017-18