Caroline Stark
OM OSS
LEDARSKAP

"Jag skapar ett tryggt arbetsklimat. Idag."

En av Umeås teamchefer Caroline Stark älskar att skapa trygga miljöer. Hon löser problem och röjer undan hinder. Att det blev just Sogeti som arbetsgivare, var ett välgrundat beslut tack vare den professionalism hon mött hos våra konsulter. Lär känna lejonhonan Caroline här.

Vilka tre ord beskriver dig bäst som person?  
Omtänksam, strukturerad och driven.

Berätta lite om din bakgrund!
Jag har sedan 2013 jobbat inom IT-branschen som projektledare, scrum master och teamchef, främst inom finans- och telecomsektorn. Jag har drivit såväl stora som små projekt, rekryterat och rampat upp fullskaliga team, och varit med på en integrationsresa som berörde såväl personal, kultur och teknik. Oavsett roll, så har fokus alltid varit att skapa en trygg miljö och de bästa förutsättningarna för teamet att kunna lyckas.

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap med tre ord?
Transparent, engagerat och ansvarstagande.

Varför har du valt ledarrollen?
Jag drivs av att skapa de bästa förutsättningarna för de personer som jag har runt omkring mig. För mig är det viktigt att kunna vara med och påverka i en positiv riktning.

Vad är viktigt för dig i relationen mellan ledare och medarbetare?Transparens åt båda håll, är otroligt viktigt för att bygga förtroende i relationen.

När du får positiv feedback från dina medarbetare vad lyfter man fram då?
Att jag tar tag i saker, ser till att lösa problem och röjer eventuella hinder.

Varför jobbar du på Sogeti?
Under många år har jag haft ögonen på Sogeti, då jag anser att det är ett professionellt företag som tar ansvar för sina medarbetare, affären, men även arbetar för att branschen som helhet ska vara inkluderande. Det finns en stabil grund och långsiktighet, som jag ser som en enorm fördel och trygghet.

Hur är en typisk sogetiare?
Professionell, kompetent och ödmjuk är egenskaper som jag alltid sett hos de sogetiare jag jobbat med.

Slutligen, om du var ett djur vilket djur skulle du vara och varför? 😊
Ett lejon, då jag tycker om att ha koll på flocken och beskydda deras intressen. Ibland behöver man ryta till utan att för den skull gå till attack.

KONTAKT
  • Caroline Stark
    Caroline Stark
    Teamchef, Umeå

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.