Kickstart – Förmågor för informationssäkerhet
ERBJUDANDE
INFORMATIONSSÄKERHET

Kickstart – Förmågor för informationssäkerhet

Att kartlägga verksamhetens förmågor inom informationssäkerhet, ger möjligheter att nå verksamhetens mål, i rätt tid och till rätt kostnad. På bara tre veckor hjälper vi dig att skapa ett underlag som synliggör vilka förmågor som finns i er verksamhet och vilka förmågor som behöver förstärkas för en säker digitalisering.

Har du någon av följande utmaningar i din organisation?

 • Vi har inte tid att kvalitetssäkra vårt arbete utan vi gör i stort sett som vi alltid gjort
 • Vi saknar tydlig styrning så vad är det för idé att ställa krav om inte förmågan finns att uppfylla kravet
 • Vi har ingen tydlig överblick av det vi behöver åtgärda
 • Vi är osäkra på om vi har rätt kunskap för att genomföra de som krävs
 • Vi har inte de tekniska förutsättningarna på plats

Känner du igen någon av utmaningarna, då är vår kickstart "Förmågor för informationssäkerhet", precis rätt nästa steg för er verksamhet för att ta tag i er informationssäkerhet.

Målgrupp för denna kickstart är ledningsgrupp, digitaliseringsansvarig, IT-chef, verksamhetsarkitekt samt personer i er organisation i andra strategiska roller.

Förmågor i fokus – en viktig grund att stå på

”Utan förmågan blir det inget resultat”. Det är en sanning som många fått erfara. Genom att på ett tidigt stadium kartlägga verksamhetens förmågor för att nå sina mål inom informationssäkerhet, skapas proaktivitet och det flyttar fram positionerna, vilket drastiskt ökar sannolikhetenen att nå dit ni vill, i rätt tid och till rätt kostnad. 

En förmåga kan vara något man har och som man använder, till exempel förmågan:

 • att leda och styra systematiskt informationssäkerhetsarbete
 • att jobba riskbaserat i praktiken
 • att kartlägga och klassa information och informationsflöden
 • att införa och följa upp säkerhetsåtgärder
 • att kunna hantera IT-systemens livscykel
 • att ha kompetens och resurser att genomföra det som krävs
 • att ha tekniska och fysiska förutsättningar att genomföra det som krävs
 • att det finns processer och rutiner för uppföljning och att de används
 • att hantera ständiga förbättringar

Med vårt kickstart-erbjudande "Förmågor för Informationssäkerhet", får du på bara tre veckor ett bra underlag om vilka förmågor som finns och vilka som behöver förstärkas för en säker digitalisering eller nya nationella- och EU-lagar. En av de vanligaste anledningarna till att man misslyckas nå viktiga verksamhetsmål och att uppfylla viktiga krav, är att uppföljning sker för sent och att förmågor saknas på tillräcklig nivå under resan mot målet.

Det här ingår i vår Kickstart

Inom ramen för vår Kickstart genomför vi en workshop och en analys.
Workshopen föregås av ett möte där vi diskuterar och tittar på vilka mål inom säker digitalisering som er organisation har och vilka förmågor som ni prioriterar.

Därefter genomför vi en GAP-analys för att se hur väl förmågorna är implementerade. Vi tittar på potentiella risker som finns i gapet. Genom vår GAP-analys får ni en bra bild över vilka förmågor som finns, till vilken grad de är implementerade och vilka som behöver förstärkas och hur arbetet bör prioriteras.

Allt summeras i en rapport som levereras efter Kickstarten. Och bäst av allt. Leverans inom 3 veckor.

Anmäl ditt intresse i formuläret nedan, eller hör av dig till någon av våra kontaktpersoner på denna sida, så kommer vi igång!

Intresseanmälan

By submitting this form, I understand that my data will be processed by Sogeti as described in the Privacy Notice.

KONTAKT
 • Leif Carlson
  Leif Carlson
  Arkitekt informationssäkerhet, Karlstad
  076-116 53 24

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Fler Kickstarts inom informationssäkerhet

Arbeta vidare i lättsmälta och konkreta steg. Vi erbjuder fler Kickstarts med leverans inom 3 veckor: