Kickstart - Riskhantering för informationssäkerhet
ERBJUDANDE
INFORMATIONSSÄKERHET

Kickstart – Riskhantering för informationssäkerhet

Tröskeln för att identifiera och sätta upp en systematisk riskhantering kan kännas hög. På bara tre veckor hjälper vi dig att få fram en specialanpassad metod för din verksamhets riskhantering, utbildar nyckelpersoner och visar vägen framåt.

Beslut, styrning, arkitektur- och teknikval inom verksamhetens digitaliseringsarbete fattas på både strategiskt, taktiskt och operativ nivå, ibland väl underbyggda men ibland tyvärr stressade och känslomässigt präglade. Att fatta faktabaserade och informerade beslut möjliggör en effektiv styrning, en teknik- och resursdisponering för att nå verksamhetens mål för en säker digitalisering. Enkelt uttryckt: ”Det är alltid bäst att göra rätt från början”.

Har du någon av följande utmaningar i din organisation?

 • Vi saknar verktyg och kunskap kring riskanalys
 • Vi är osäkra när det är optimalt att riskanalysera och hur analyserade risker bör hanteras
 • Vi vill kvalitetssäkra vår modell och metod för riskhantering

Känner du igen någon av utmaningarna, då är vår Kickstart "Riskhantering för information", precis rätt nästa steg för er verksamhet för att ta tag i er informationssäkerhet.

Målgrupp för denna Kickstart är ledningsgrupper, informationssäkerhets-ansvarig (CISO), verksamhets- och IT-arkitekter, projektledare samt säkerhets- och IT-chefer.

Vikten av riskhantering

Att jobba riskbaserat behöver inte betyda stora och omfattande riskanalyser utan kan likaväl vara en naturlig del i det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Med anpassad metod, utbildad riskanalysledare och ledningens engagemang ökar sannolikheten för att riskhantering kan integreras i det dagliga arbetet markant.

Metoder och verktyg kan med fördel användas generellt inom många olika områden i organisationens verksamhet inte enbart informationssäkerhet.

Konsekvenserna om riskhantering inte sker eller sker med låg kvalité, kan bli:

 • att felaktiga beslut fattas på känslomässiga och stressade grunder,
 • att andelen felaktiga beslut ökar som leder till att delar av aktiviteter och teknikval behöver göras om i slutfasen av ett projekt med ökande kostnader och fördröjda tidplaner som följd.

Vi sänker tröskeln

En av de vanligaste anledningarna till att en organisation inte kommit igång med systematisk riskhantering är den tröskel som upplevs hög. 

Med vår Kickstart "Riskhantering för information", hjälper vi din organisation att komma över den tröskeln och få stöd i hur ni praktiskt går tillväga för att identifiera, värdera, analysera, skapa handlingsplan och följa upp resultatet.

Det här ingår i vår Kickstart

Med vårt Kickstart-erbjudande "Riskhantering för informationssäkerhet", får du en process, modell och metod som är anpassad för just din verksamhet. Du får utbildning i att praktiskt använda metoden och förslag på var i era utvecklings- och förvaltningsprocesser som riskhantering bör ske och hur riskanalysens resultat leder till informerade beslut.

Inom ramen för Kickstarten genomför vi en workshop och skräddarsyr modell och metod för att passa din organisations förutsättningar. Workshopen föregås av ett möte där vi diskuterar och tittar på vilka förutsättningar som just din organisation har. Därefter tar vi fram en anpassad modell och metod samt utbildar nyckelpersoner under en dag.

Allt summeras i en rapport som levereras efter kickstarten. Och bäst av allt. Leverans inom 3 veckor.

Anmäl ditt intresse i formuläret nedan, eller hör av dig till någon av våra kontaktpersoner på denna sida, så kommer vi igång!

Intresseanmälan

By submitting this form, I understand that my data will be processed by Sogeti as described in the Privacy Notice.

KONTAKT
 • Leif Carlson
  Leif Carlson
  Arkitekt informationssäkerhet, Karlstad
  076-116 53 24

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Fler Kickstarts inom informationssäkerhet

Arbeta vidare i lättsmälta och konkreta steg. Vi erbjuder fler Kickstarts med leverans inom 3 veckor: