WQR
VIDEO
QUALITY ENGINEERING & TESTING

5 viktigaste tipsen för att lyckas med framtidens test

Lyssna till den sista delen med Mark Buenen. Här presenterar Mark "key recommendations" från vår testrapport World Quality Report 2016-17.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Del 4/4

Mark går igenom delen av rapporten som handlar om QA and Testing Budgets och avslutar med att gå igenom fem "key recommendations" från rapporten och utvecklar dem och ger bakgrund till dem.

Bakgrund

Sogetis Mark Buenen presenterar World Quality Report 2016-17 på SAST Q4, i Stockholm. Han går igenom de sex huvudkapitlen - Digital Transformation, Internet of Things and Security Testing, Agile and DevOps, Industrilazation and Testing Centers of Excellence, Test Environments and Test Data Management, samt QA and Testing Budget - och ger lite bakgrund till rapporten. Som avslutning går Mark igenom Key Takeaways från rapporten och ger lite vidare kontext till dem.

Är du intresserad av att vi kommer och workshoppar tillsammans med er?

Skriv in er på vårt kickstarterbjudande eller kontakta Mattias.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKTPERSONER
 • Mattias
  Mattias Bergströmner
  Nationell Quality Engineering & Testing Lead
  073-088 40 26

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Mark Buenen
  Mark Buenen
  Head of Global Quality Engineering & Testing
World Quality Report 2016-2017
TMap® HD - Ett nytt sätt att testa