Powell Software-lösningar
LÖSNING
DOKUMENTHANTERING

Dokumenthantering och ledningssystem

Vill ni hitta dokument och tillhörande processer på ett enklare sätt? Vill ni kunna visualisera processer eller organisation med tillhörande styrande eller redovisande dokument? Vill ni integrera detta i ert intranät eller i Microsoft Teams? Vår accelerator för ledningssystem hjälper er igång på ett enkelt och snabbt sätt.

Vi börjar arbetet med att skapa en gemensam förståelse och går igenom hur ni vill visa upp er information – endera via processer eller organisation. Ni arbetar med lösningen från start och vi diskutterar vilka typer av dokument som ska hanteras, arbetsflöden för godkännande och revision och metadata om dokumenten som behöver finnas för att komma igång.

Arbetet sker i workshopform i nära samarbete med er och efter att vi tillsammans skapat oss en gemensam bild över era behov och även ni fått bättre förståelse för lösningen börjar vi konfigurera den för er. När vi är klara får ni möjligheten att utvärdera den inom er projektgrupp.

DE_Ledningssystem_fördelar_600.png

Låter detta intresseant tveka inte hör av er för en demo av lösningen och hur den kan passa just er verksamhet.

Kontakta oss

By submitting this form I agree that my personal data is managed according to our data privacy policy.

KONTAKT
  • Anders Waller
    Anders Waller
    National Modern Workplace Lead
    070-338 22 92

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.