Chess
LÖSNING
CYBER SECURITY

Cyber Security Consulting and Audit

SMACT-teknologier (Social, Mobile, Analytics, Cloud och Internet of Things) gör dagens digitala företagande alltmer sårbart. Att oskadliggöra hotet om cyberattacker är numera en strategisk prioritering. Vi kan hjälpa dig förstå och hantera risken med hjälp av våra strategiska och operativa säkerhetstjänster.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Cyber Security - en möjliggörare för affärer 

Det sker en kraftig ökning av cyberattacker och dataintrång. Varje år kostar detta företag och organisationer många miljoner och det har lett till att säkerhet nu är högt upp på den strategiska agendan.

Företagsledare i både strategiska och operativa roller måste besvara frågorna:

 • Är ditt företag motståndskraftig nog?
 • Är ert arbetssätt kompatibelt med säkerhetsbestämmelser och lagar och med er egen företagspolicy?
 • Är det möjligt att kombinera digital transformation med acceptabla risker?
 • Hur säker är din webbplats, dina appar, datacenter och data?

Genom att genomföra ordentliga säkerhetsbedömningar och revisioner, kan din organisation definiera rätt strategi och förändringsprogram för att skydda dina känsliga data och andra tillgångar.

Insikt och strategi för ett effektivt säkerhetsarbete

Ju mer du vet om dina sårbarheter och säkerhetskontroller, desto mer kan du stärka din organisation med effektiva rutiner för styrning, riskhantering och efterlevnad av regler och lagar.

Våra Cyber Security-tjänster ger dig viktig insikt i ert nuvarande säkerhetsläge med bedömningar, diagnos och revisioner av dataskydd, kritisk infrastruktur och SMACT-teknologi. Vi arbetar tillsammans med er för att definiera och sedan implementera rätt strategi.

Referensexempel

 • BNP Paribas Group (dataskyddstransformation)
 • Le Foyer Insurance (utvärdering, strategi, transformationsprogram)
 • Transportation (riskanalys och arkitektur inom industriella system)
 • Plastic Omnium (strategi- och transformationsprogram)
 • Franska försvarsministeriet (ramavtal för Cyber Security-tjänster)
 • UGAP (Union des Groupements d'Achat Public)
 • DELTA Netwerkbedrijf (DNWB), en holländsk, regional energileverantör (utvärdering, metodik, uppsätting och implementation av ett Information Security Management-system och utförande av en för-audit)

KONTAKTPERSON
 • Johan Lindh
  Johan Lindh
  National Cybersecurity Lead
  070-23 01 718

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.