GDPR Kickstart #Steg 2
ERBJUDANDE
CYBER SECURITY

GDPR Kickstart #Steg 2

När du kommit igång hjälper vi dig som kund att göra en fullständig genomlysning av hur långt ni har kommit på er GDPR-resa samt hjälper dig att vidta relevanta åtgärder för att komma till rätta med eventuella brister.

I denna heltäckande tjänst som är ryms i steg 2 på din GDPR-resa ingår:

 • Privacy Impact Assessment & Risk Analysis
 • Security Architecture
 • Data Protection Service

Det går även att få hjälp vidare i ert GDRP-projekt med en expert på området som rådgivare.

Vi fokuserar i denna andra del på dina processer, den säkerhetsteknologi du använder samt hur din löpande verksamhet sett till er kärnverksamhets vision och strategi ser ut. Detta gör vi för att hjälpa dig att möta kraven i lagstiftningens på ett kostnadseffektivt och hanterbart sätt.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKT
 • Johan Lindh
  Johan Lindh
  National Cybersecurity Lead
  070-23 01 718

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.