security_monitoring
ERBJUDANDE
CYBER SECURITY

Security Monitoring Kickstart

Alla företag kan inte ha egna Cyber Security-team som hanterar de många olika säkerhetsaspekterna 24/7, men ser fortfarande det akuta behovet av att förbättra sig på ett snabbt, smart och kostnadseffektivt sätt. Vår Security Monitoring Kickstart hjälper dig att göra just det, på bara 10-15 dagar.

Hantering av risker och bristande efterlevnad av regelverk, komplexa Cloud-säkerhetsaspekter och kostnaden för ditt företags Cyber Security-investeringar kan vara en utmaning. Vår Security Monitoring Kickstart är en assessment som ger dig en flygande start. Den innehåller tre viktiga leverabler:

1. Nulägesgranskning
Vi definierar kritiska och icke-kritiska säkerhetsproblem som ditt företag står inför, både från ett affär- och ett IT-perspektiv. Funktioner, hur ni upptäcker säkerhetsläckor och er sårbarhetshantering granskas och visualiseras tydligt.
2. Roadmap
Vi tillhandahåller insikter och förslag kring vad som kan insourcas alternativt outsourcas, ser över den bästa kombinationen av teknik och visualiserar kostnad mot risk.
3. Plan
Vi ritar upp konkreta tidslinjer, detaljerar kostnader och visar hur övergången, uppsättningen och driften av ditt Cyber ​​Security-arbete kan se ut.

På bara 10-15 dagar kommer vi att förse dig en strategisk end-to-end-plan som hanterar dina Cyber ​​Security-behov.

Kom i kontakt med oss ​​via formuläret nedan eller hör av dig till våra experter så kickstartar vi din Cyber Security-resa inom kort. 

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKT
  • Johan Lindh
    Johan Lindh
    National Cybersecurity Lead
    070-23 01 718

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.