systemic approach

Vår systematiska ansats till Cyber Security

För att hjälpa företag och organisationer att komma upp till rätt Cyber Security-nivå har vi tagit fram en systematisk ansats till Cyber Security med en heltäckande lösningsportfölj. 

Säkerhet kring informationssystem är något som berör alla delar av verksamheten; IT, HR (rättighetshantering), Ekonomi (efterföljning av regler och lagar), Säkerhet (industriell säkerhet och fastighetssäkerhet), Kommunikation (krishantering), Juridik (partneravtal, underleverantörer, tjänster)... Därför berör säkerhet i högsta grad öven högsta ledningen då den genomsyrar verksamheten. Ofta hanteras säkerheten av en Chief Informa­tion Security Officer som måste involvera och samarbete med alla intressenter ovan. 

Därutöver är inte IT-säkerhet enbart ett teknisk problem. Det är en kombination av teknikrelaterade frågor (ca 25%), organisationsrelaterade frågor (ca 50%) och juridiska frågor (ca 25%). För att förbättra säkerheten kring ett IT-system behöver tre dimensioner adresseras, plus en fjärde, företagets verksamhet som var anledningen till att systemet skapades. 

Skyddssystemen fungerar som en stängd process som säkerställer ständiga förbättringar som en del av den så kallade planera/genomföra/kontrollera/agera-ansatsen. Det betyder att graden av mognad som ditt företag uppnått utifrån ett säkerhetsperspektiv kan mätas kontinuerligt och när som helst och ge er en klar vision av er säkerhet och risker. Detta garanterar en extremt snabb, förberedd reaktion vid incidenter som i sin tur snabbt kan leda till att organisationen anpassar sig eller att verktyg installeras.

Vår systematiska ansats innehåller:

Assessment & Audit: Vi identifierar risker och sårbarheter samt er säkerhetnivå vad gäller mognad. 

Policy & Governance: Konsulttjänster som hanterar riskanalyser, säkerhetspolicyer, medvetenhet om risker, utbildning och organisation. 

Architecture & Integration: Definition av den önskade arkitekturen och implementation av dess säkerhetskomponenter. 

Monitoring & Analytics: Vi synliggör säkerheten kring alla incidenter i era IT-system som kräver åtgärder och säkerhetunderhåll samt detektion av beteenden som kan vara hot och risker.

Remediation & Crisis Management: Heltäckande krishantering (efter en större attack).

Våra Cyber Security-krigare

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKT
  • Johan Lindh
    Johan Lindh
    National Cybersecurity Lead
    070-23 01 718

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.